... / Rozwiązania akustyczne / Biuro / Praca w zespołach

Praca w zespołach

Pracownicy biurowi są często zaangażowani w projekty i zadania, nad którymi pracują w zespołach. By projekt przebiegał zgodnie z planem, zespół nieustannie wymienia się wiedzą, ma spotkania, dyskusje i warsztaty. Jeśli to możliwe, powinno się to odbywać w wydzielonych pomieszczeniach, jednak najczęściej ma to miejsce w przestrzeni częściowo lub całkowicie otwartej.

Wyzwania: 

W pokojach pracy zespołowej ważne jest, by ograniczyć zjawisko tzw. trzepoczącego echa, czyli poziomych odbić dźwięku, które zmniejszając przejrzystość dźwięku, utrudniają komunikację. Należy zadbać także o dźwiękoizolacyjność ścian, tak by została zachowana poufność rozmów.

W półotwartych lub otwartych przestrzeniach należy dążyć do redukcji natężenia dźwięku i ograniczenia jego propagacji, tak by nie trzeba było podnosić głosu by się wzajemnie usłyszeć. Zespoły powinny mieć zapewnioną lokalnie dobrą zrozumiałość mowy, by się bez przeszkód komunikować.

Rozwiązanie: 

W pomieszczeniach pracy zespołowej rekomendowany jest sufit akustyczny z dobrym pochłanianiem dźwięku w niskich częstotliwościach oraz panele ścienne.

W półotwartych lub otwartych przestrzeniach zalecany jest sufit akustyczny z dobrym pochłanianiem dźwięku w częstotliwościach mowy. Jeśli obok znajdują się stanowiska pracy osób nienależących do zespołu, należy oddzielić je wolnostojącymi ekranami akustycznymi.

Do uwzględnienia:

Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla sal spotkań określa maksymalny czas pogłosu. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki biur i normy?   

Rekomendowane produkty:

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com

     

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com