Nedpendlat akustiktak i stort auditorium och matsal

Floraskolan

Projekt: Floraskolan (Flora school)

Segment: Utbildning

Land/stad: Sverige, Skellefteå

Arkitekt: MAF Arkitekter, en del av Tengbom

Installatör: NCC Building

Fotograf: Anders Bobert Fotograf AB

Projektstorlek: 9360 m²

Produktionsår: 2018-2020

År 2020 öppnade Floraskolan på Morön i Skellefteå. Skolan är byggd för 1000 elever, fördelade från förskoleklass till årskurs nio.

Skolan är utformad så att varje årskull har en hemvist i var sin hemarena, där klassrummen har utformats med plats från fyra personer upp till 150 elever beroende på olika behov. 

I mitten av skolan finns matsalen som också fungerar som aula vid större sammankomster.

Fokus i skolan ligger på att skapa en varierande lärmiljö och trivsam inomhusmiljö, där akustiken spelar en avgörande roll för att lyckas med detta.