Atrium with staircases covered with stretch fabric

På rätt spår mot framtiden

Namnet Campus På Sporet är både en hyllning till det historiska arvet och en metafor för studenternas väg mot yrkeslivet. Byggnaderna ligger i ett gammalt bangårdsområde i centrala Ålborg. Efter en omfattande renovering finns här nu två danska skolor inom området vård och omsorg – SOSU Nord och VUC&HF Nordjylland.

Projekt: SOSU Nord
Plats: Ålborg, Danmark
Arkitekter: Friis & Moltke A/S

Två byggnader har anslutits till den tidigare godsterminalens verkstadshallar med välvda tak. Eftersom de ursprungliga järnvägsbyggnaderna inte höll måttet har de byggts om med tillstånd av Ålborgs kommun. Renoveringen har skett med stor hänsyn till byggnadernas historiska karaktär.

format_quote

Trapporna har ett starkt och tydligt uttryck som ger en skulptural känsla. De tillför något till hela byggnaden.

Mogens Husted Kristensen, arkitekt på Friis & Moltke A/S

Inomhusmiljön ger ett öppet och enhetligt intryck. I mitten av varje byggnad finns ett stort trapphus byggt som ett atrium med glastak. Arkitekterna ville få trapporna att framstå som en visuell mittpunkt och letade efter en lösning som uppfyllde både de akustiska och designmässiga kraven. De hittade Ecophon Clipso™, ett sträcktak i textil med akustiska egenskaper som förstärker ljuset och färgerna i trapphuset.

Trappor/atrium med sträckt textillösning
Närbild på trappor klädda med sträcktak i textillösning

– Trapporna har ett starkt och tydligt uttryck som ger en skulptural känsla. De tillför något till hela byggnaden, eftersom alla våningar och rum har en koppling till denna mittpunkt, säger Mogens Husted Kristensen, arkitekt på Friis & Moltke A/S.

format_quote

I alla byggprojekt – men särskilt inom utbildningssektorn – är det viktigt att tänka på akustiken redan från början. Utbildning handlar om kommunikation.

Mogens Husted Kristensen, arkitekt på Friis & Moltke A/S

Även om det främsta syftet med Clipso-lösningen var att framhäva trappornas geometri, var den ljuddämpande effekten också en viktig faktor:

– I alla byggprojekt, men särskilt inom utbildningssektorn, är det viktigt att tänka på akustiken redan från början. Utbildning handlar om kommunikation, säger arkitekten Mogens Husted Kristensen.

Trappor/atrium med sträckt textillösning
 Närbild på trappor klädda med sträckt textillösning
Trappor/atrium med sträckt textillösning

Genom att arbeta med ljuddämpande material på oväntade ställen kan man tillföra designelement i inredningen. Men enligt Mogens Husted Kristensen finns det fler fördelar med att tänka utanför boxen, eftersom det ofta kan vara svårt att hitta tillräckligt många ytor för akustiklösningar.

Nutid och dåtid vävs samman för att skapa en dynamisk miljö på campusområdet. Här hittar vi också exempel på vad man kan uppnå genom att kombinera akustiklösningar med innovativ design.