Industry

Minskar bullret i produktionen

En god ljudmiljö i industrilokaler minskar stress och ökar säkerheten. Detta breda spektrum av effektiva ljudabsorbenter erbjuder funktionella lösningar för bullriga industrilokaler.
  • • Sänker ljudnivån
  • • Enkla lösningar
  • • Funktionalitet
get_app

Ladda ner produktfamiljsblad