Inspiration & Kunskap

Gör detta till din resurs för både tillgänglig och djupgående akustikkunskap och design,

eller få inspiration i vårt bibliotek med referensinstallationer från hela världen.

Visar 241 av 241 artiklar

Akustisk Designguide: Videokonferensrum

Den här guiden innehåller en snabb och tillgänglig introduktion till de viktigaste akustiska designaspekterna i videokonferensrum.

Bullerpåverkan på arbetsplatsen – en forskningssammanfattning

Sätt dig in ett arbetsplatsrelaterat fenomen, buller. En djupdykning i produktivitetsaspekten när det gäller hörseln, ifrån ett ljud- och miljöpsykologiskt perspektiv

Ny metod för optimal akustisk design i öppna kontorslandskap

De traditionella metoderna för bedömning av akustisk design använder data som avser utrymmen som är tomma på folk. Men det är först när man tar hänsyn till...

Nyckelfaktorer för arbetsmiljödesign och välbefinnande

Om du investerar i att vara på arbetsplatsen, hur vet du vilken avkastning du får?

Arbeta smart och framtidens arbetsplats

Är coronapandemin en dödsdom för kontoret så som vi känner det just nu? Antagligen inte.

Sju tips för att lyckas med aktivitetsbaserat arbete

Aktivitetsbaserat arbete handlar i grunden om förändringshantering - och det inkluderar förändringar i ledningen, inte bara personalens beteende

Biofil design – hur naturen hjälper människor och företag att trivas

Aktivitetsbaserad design, människocentrerad design, biofil design.

Densitet och partition - Nycklar till öppna kontorslandskap

En ny undersökning visar att cell kontor är den minst föredragna typen av arbetsplats.

Doosan Bobcat: Kreativt kontorslösning återspeglar företagets varumärke

När världens ledande tillverkare av kompakta grävmaskiner och kranar, Doosan Bobcat...

Arbetslivet efter coronakrisen

En rapport om ljudmiljö, hälsa och produktivitet på kontoret och i hemmet

Unik verklighetsstudie

Förbättrad akustik minskar störningar betydligt, enligt unik studie

Så påverkar ljud och stress i sjukvården

Ta del av sjuksköterskan Pernilla Svenssons erfarenheter.

Lugnare förlossningar i Birmingham

Kommunikation och trygghetskänsla var avgörande när Serenity Midwifery Birth Centre inreddes.

Med lugnet som mål

Genom att ersätta det gamla metalltaket med ett ljudabsorberande undertak upplevs nu ljudnivån som hälften så hög mot tidigare.

Den läkande miljön växer inom vården

Tanken med planeringen och utformningen av sjukhuset är att den ska göra det lättare för patienterna att få den vila de behöver och främja återhämtningsprocessen.

Ur olyckan föddes en vårdarkitekt

Efter en allvarlig motorcykelolycka fann han sitt kall: att förbättra sjukvårdsmiljön för patienter.