Inspiration & Kunskap

Gör detta till din resurs för både tillgänglig och djupgående akustikkunskap och design,

eller få inspiration i vårt bibliotek med referensinstallationer från hela världen.

Visar 387 av 387 artiklar

Vad är scorecards för Grönt Byggande?

Det är en komplicerad process att certifiera en byggnad enligt ett miljöcertifieringssystem (t.ex. LEED eller BREEAM). För att utnyttja alla fördelar med grönt byggande är det viktigt med verktyg som underlättar certifieringsprocessen. Ett sådant verktyg är scorecards för grönt byggande.

Jämförelse av EPD:er

EPD:er tillhandahåller en mängd information om en produkts miljöpåverkan, till exempel utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning, vattenanvändning och avfallshantering. Denna information kan användas för att jämföra olika produkters miljöprestanda och identifiera förbättringsområden inom produktdesign och tillverkningsprocesser.

WELL Building Standard: certifiering med fokus på ljudmiljön

Vi människor tillbringar mer tid än någonsin inomhus. Buller, dålig luftkvalitet, brist på naturligt ljus och begränsad fysisk aktivitet har en negativ inverkan på vår fysiska och mentala hälsa. WELL Building Standard visar hur framtidens byggnader kan utformas för att främja hälsa och välmående hos de människor som vistas i dem.

Kontorsdesign med fokus på mindre avfall och cirkulär ekonomi

Byggsektorn står för 40 % av världens avfall, och det som oftast byts ut och slängs är ytskikt och inredningsmaterial. Ett danskt startup – företaget bakom appen Too Good To Go – bestämde sig för att anta den här utmaningen när de planerade sitt nya kontor i Warszawa.