Zvuk - odkud přichází?

Illustration of sound being generated when a person is speaking

Hlasitost zvuku a jeho význam

K vytváření zvuku dochází tehdy, když jsou částice v médiu (v našem prostředí obyčejně vzduch) přinuceny opustit stav klidu a začít se pohybovat. To se například stává, když začneme hovořit a naše hlasivky začnou vytvářet ve vzduchu slyšitelné variace tlaku (nízký a vysoký tlak). Rychlost zvuku ve vzduchu je přibližně 340 metrů za sekundu. Zvuk se šíří ve formě vln a má podobu mechanických vibrací.    

Prostorová akustika se zabývá způsobem šíření vln. Důležitými aspekty prostorové akustiky jsou přenos zvuku, zvuková absorpce, odraz zvuku a jeho rozptyl.

Interiérová akustika se také věnuje tomu, jak my, jako lidé, vnímáme různé zvukové jevy. Akustika budov také zahrnuje zvukovou izolaci, která bere v úvahu přenos zvuku mezi místnostmi.