Udržitelnost díky švédským inovacím

V Ecophon pro nás termín udržitelnosti nepředstavuje pouhý slovní pojem. Je to slib, kterým jako skupina žijeme každý den, ať už v práci nebo mimo ni. Náš inovativní přístup stojí vždy na straně přírody a vychází z potřeb a prostředí lidí, kteří z něj v konečném důsledku budou mít prospěch. Zavázali jsme se, že uděláme vše co je v našich silách tak, aby budoucí generace mohli zažít naší planetu stejně tak, jako my.

Provádíme hloubkové analýzy životnosti, abychom odhalili každý aspekt dopadu našich výrobků na životní prostředí. Vyzbrojeni těmito znalostmi se snažíme zlepšovat každou fázi, od získávání surovin a výroby po přepravu a nakládání s odpady.

Udržitelnost je přirozenou součástí naší značky - odhodlání a vášeň v mnoha ohledech, které naleznete níže.