Udržitelnost díky švédským inovacím

Ve společnosti Ecophon jsme velmi hrdí na to, že je naše podnikání skrz naskrz udržitelné. Máme základní respekt k lidem a velmi nám záleží na jejich prostředí. Proto neustále usilujeme o zlepšování výrobních technik, použitých materiálů a všeho ostatního, co se podílí na naší ekologické stopě. 

Provádíme hloubkové analýzy životnosti, abychom odhalili každý aspekt dopadu našich výrobků na životní prostředí. Vyzbrojeni těmito znalostmi se snažíme zlepšovat každou fázi, od získávání surovin a výroby po přepravu a nakládání s odpady.