Hladina akustického tlaku

Akustický tlak

Hudba je směsí akustických tlaků o různých kmitočtech 

Akustický tlak, nebo hladina akustického tlaku, je následkem změn tlaku vzduchu, způsobených zvukovými vlnami. Nejnižší akustický tlak, který je ještě lidským uchem vnímán, se nazývá práh slyšitelnosti. Nejvyšší akustický tlak, který ještě lidské ucho snese, se nazývá práh bolesti. Zvukový tlak prahu bolesti je milionkrát vyšší, než tlak prahu slyšitelnosti.

Abychom se vyhnuli nutnosti pracovat s čísly o tak obrovském rozsahu, používáme pro tyto účely zhuštěnou logaritmickou stupnici s jednotkami dB (decibely). U této stupnice odpovídá nejnižší akustický tlak hodnotě 0 dB (práh slyšitelnosti), zatímco logaritmická hodnota prahu bolesti je vyjádřena přibližnou hodnotou 120 dB.

Pokud tyto hodnoty promítneme na logaritmickou stupnici, bude výsledek jiný, než jak tomu je u stupnice lineární. Když sečteme hodnotu dvou stejně silných zvuků, hodnota na logaritmické stupnici se nezdvojnásobí, nýbrž se zvýší o 3 dB.