Místnost ovlivňuje zvuk

Zvuk, na své cestě od zdroje až do našeho zvukovodu, je nejen ovlivňován samotnou místností a jejím zařízením, ale i tvarem hlavy a vnějšího ucha. Tyto faktory z velké části ovlivňují způsob, jakým zvuk vnímáme.

Poté, co zvuk dorazí do lidského ucha a je přijat sluchovými smysly, je naše vnímání zvuku ovlivňováno různými fyziologickými a psychologickými faktory. Náš konečný vjem je modifikován individuálními preferencemi.

Modifikovaná verze, autor originální verze Prof. Masayuki Morimoto

Sluchový vjem je vícerozměrným fenoménem.  Různé zvukové komponenty, například hlasitost, doba dozvuku nebo srozumitelnost, určují, jakým způsobem budou naše smysly zvuk vnímat. Také psychologické faktory, například fonofóbie, zde hrají určitou úlohu.