Akustické ostrůvky

 
 

S použitím volně zavěšených prvků je možné dosáhnout flexibility a volnosti při akustických designových řešeních. Tento typ podhledů přispívá ke zlepšení akustiky místnosti, zejména díky vysoké absorpci zvuku a ohybovému efektu zvukových vln.

 

Volně zavěšené akustické prvky mohou být instalovány do pracovních kanceláří typu „open-space“, restaurací, obchodních center nebo jiných míst, která jsou rozlehlá a hlučná, a proto vyžadují taková akustická řešení, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro komunikaci, soustředění i odpočinek. Jejich použití doporučujeme také do recepcí, informačních center nebo odpočinkových zón nacházejících v nákupních centrech.

V zařízeních, kde je instalován strop s aktivovaným chlazením TABS (aktivace betonového jádra) není možné použít klasické akustické podhledy. Pro tento případ nabízíme řešení v podobě akustických ostrůvků (prvků) intalovaných jednotlivě a na sobě nezávisle (např. Solo Baffle, nebo systémová řada Solo). 

Zvuk absorbující ostrůvky mohou být použity také v prostorách, kde akustický stropní systém neposkytuje potřebnou zvukovou absorpci. Dodatečným nainstalováním volně zavěšených akustických prvků nebo systémů Baffle docílíme lepšího zvukového prostředí se sníženou hladinou akustického tlaku. Dosáhneme také efektivnějšího snižování zvuku v závislosti na vzdálenosti od zdroje.

 


Akustické volně zavěšené prvky přispívají ke:

  • Snížení míry hluku v jejich okolí

  • Zvýšení srozumitelnosti řeči a C50

  • Zkrácení doby tlumení (EDT)

  • Snadnější komunikaci a poslechu

V „open-space“ prostorách je možné volně plovoucí prvky použít na plochu celého stropu. Instalací tohoto typu podhledu se docílí snadnější komunikace na dálku v prostorných místnostech a na druhou stranu se vytvoří důvěrné prostředí pro pracovní skupiny.


Vnímání účinků a výhod volně zavěšených prvků:

  • Pohodlí při komunikaci (lépe se nám hovoří, lépe druhé slyšíme)

  • Snížení napětí a stresu

  • Menší hlasové úsilí při hovoru

  • Výrazné zvýšení koncentrace

V případě, že je volně plovoucí prvek instalován samostatně, doporučujeme ho umístit co nejníže nad pracovní plochu, čímž se zvýší efektivita pohlcování okolního hluku. V ideálním případě by plocha volně zavěšeného prvku měla mírně překrývat plochu pracovního prostoru.

 

Instalace ve velké výšce

Instalace v malé výšce

 

Při zavěšování prvků po celé ploše stropu, instalujte jednotlivé podhledy do skupin (ucelených segmentů). Tím je docíleno větší ohybovosti zvukových vln a rozptylu zvukového pole.

Pokud se pracovní místo nachází v blízkosti stěny, je vhodné použít akustické stěnové absorbéry jako doplněk k volně zavěšeným prvkům.

Volně zavěšené prvky napomáhají k decentralizaci zvuků vyskytujících se v okolí pracovního místa. Dosáhneme tím kontroly zvuku a také mnohem méně stresujícího prostředí.