Místnosti s tvrdými povrchy

U místností s tvrdými povrchy všeobecně platí, že dobu dozvuku lze považovat za jediný důležitý akustický deskriptor. Víme, že hladina zvuku i doba dozvuku závisejí více či méně na pohltivosti zvuku v místnosti. Jestliže známe dobu dozvuku a charakter zvuku šířeného zdrojem zvuku směrem do místnosti, můžeme vypočítat i hladinu zvuku v místnosti. Nicméně, v praxi se  místnost s „tvrdými“ povrchy téměř nevyskytuje. 

U tvrdých místností lze dobu dozvuku odhadnout dle Sabinova vzorce: 

T=0,16 x V/A     (s)

kde
T = doba dozvuku (sekundy)
V = objem místnosti (m3)
A = ekvivalentní pohltivá plocha (m2)

 

Ekvivalentní pohltivá plocha A udává míru pohltivosti v místnosti. U prázdných místností, kde pohltivost převážně závisí na pohltivosti stropu, podlahy a stěn platí, že A = αceiling x Sceiling + αfloor x Sfloor + αwall x Swall , kde α představuje koeficient pohltivosti zvuku a S povrch příslušné plochy v místnosti. U všech stěn uvažujeme stejný koeficient pohltivosti.

 
Ze Sabinova vzorce můžeme odvodit, že doba dozvuku závisí pouze na celkové míře pohlcování zvuku v místnosti, nikoliv na způsobu rozmístění pohlcovačů zvuku nebo účinku zvuk rozptylujícího nábytku a ostatního zařízení v místnosti.  Předpokládáme, že zvukové pole má difúzní charakter, to znamená, že se zvuk v kterékoliv části místnosti šíří do všech směrů se stejnou intenzitou.
Pokles síly zvuku v důsledku doplnění místnosti s difúzní charakteristikou šíření zvuku o ekvivalentní zvuk pohlcující plochu A bude

ΔL=10 x log((A0+A)/A0)      (dB)

kde A0 představuje stávající ekvivalentní pohltivou plochu v místnosti. Pokud, například, A0=10 m2 bude představovat prázdnou místnost s akustickým stropem o A=40 m2, pokles síly zvuku bude 7 dB.