Když plánujete dobrou akustiku místnosti

Požadavky na akustiku je nutné specifikovat již v počáteční fázi stavebního procesu. Otázky akustiky, ať už v té či oné formě, jsou již, přímo nebo nepřímo zahrnuty nějakým způsobem do legislativy týkající se pracovního prostředí, stavebních směrnic, předpisů nebo norem. Může se stát, že se setkáte s požadavky na akustiku mnohem přísnějšími než s těmi již v normách či předpisech zahrnutými. Nastavení vyššího akustického standardu nemusí vždy znamenat vyšší finanční náklady.Při návrhu dobré akustiky pro koncového uživatele může být chytrým tahem připojit ke specifikaci požadavků i několik relevantních akustických deskriptorů. V dnešní době se téměř všechny stavební normy zaměřují na jediný akustický deskriptor, a to dozvuk. Zde však je důležité si uvědomit, že akustická pohoda neznamená pouze zajistit určitou dobu dozvuku.
 
V závislosti na budoucích aktivitách v místnosti může být některá z akustických vlastností upřednostněna před ostatními. To se týká například úrovně zvuku, doby dozvuku nebo srozumitelnosti řeči. Měla by být úroveň zvuku nízká? Musí být řeč naprosto srozumitelná? Odpovídá přibližná doba dozvuku požadavkům aktivit, ke kterým v místnosti bude docházet? Je nutné zamezit propagaci zvuku, zvláště ve velkých místnostech? To jsou některé z otázek, které je potřeba si ještě v raném stádiu stavebního procesu položit. Abyste nemuseli akustické otázky řešit v pozdější fázi výstavby, je dobré představit vaši vlastní akustickou politiku včetně formulování ideálních požadavků nejen vašich, ale i ostatních.
 
Remember

Zapamatujte si: 
  • Požadavky na akustiku je nutné specifikovat již v počáteční fázi stavebního procesu
  • Nastavení vyššího akustického standardu nemusí vždy znamenat vyšší finanční náklady
  • Je dobré si uvědomit, že při specifikaci akustických požadavků mohou hrát důležitější úlohu i jiné akustické deskriptory, než dozvuk
  • Abyste nemuseli akustické otázky řešit v pozdější fázi výstavby, je dobré představit vaši vlastní akustickou politiku včetně formulování ideálních požadavků nejen vašich, ale i ostatních