Místnosti typu open-space

U velkých místností typu open-space je nezbytné samotnou dobu dozvuku doplnit o deskriptory, přizpůsobenými geometrickému tvaru místnosti. Ty pak budou představovat důležitého pomocníka při návrhu akustických vlastností v prostoru. V případě velkých otevřených místností zůstává hlavní otázkou, jakým způsobem samotný akustický návrh ovlivní celkovou prostorovou propagaci zvuku a tudíž i celkovou akustickou pohodu.    

 

Hlavním zdrojem rušení v otevřených prostorech je zpravidla lidská řeč. Z toho důvodu je důležité, aby lidé, kteří spolu komunikují, seděli blízkou u sebe. Na druhé straně je důležité, aby různé pracovní skupiny byly od sebe akusticky vzájemně odděleny tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému rušení.  

 

Akustický návrh velkých místností typu open-space vyžaduje úvahu více faktorů, například:

  • Rozmístění pracovních míst
  • Volba druhu akustických podhledů
  • Návrh vybavení (nábytek, oddělovací přepážky, nástěnné pohlcovače zvuku)
  • Tichá pracovní oblast
  • Povrch podlahy
  • Pracovní metodika a technické pomůcky
  • Hluk pozadí
Pro dosažení alespoň přijatelných akustických podmínek ve velkém prostoru je nutné místnost vybavit zvuk pohlcujícím stropem. Takový strop se musí vyznačovat vysokým absorpčním faktorem a je nutné jej instalovat pokud možno co nejníže. 
The ceiling reduce SPL and increase the rate of SPL decrease over distance. 
Na obrázku vidíme zásadní princip zvuk pohlcujícího stropu i způsob, jakým dochází ke snížení hladiny zvuku i zvýšení rychlosti, s jakou se hladina zvuku snižuje v závislosti na vzdálenosti od zdroje. To v praxi znamená i zmenšení požadované vzdálenosti mezi jednotlivými pracovními stanicemi, nutné pro dosažení přijatelné zvukové úrovně, tj. úrovně, při které lidská řeč přestává působit rušivě.
 

Charakteristika šíření zvuku

Pro účely popisu vlastností šíření zvuku používáme deskriptory udávající do jaké míry dojde ke snížení zvukové hladiny ve dvojnásobné vzdálenosti. Tento deskriptor, který označujeme jako  DL2, udává strmost křivky šíření zvuku, vyjádřenou v dB. Jiný deskriptor, který označujeme DLf a jehož hodnotu také vyjadřujeme v dB, udává, jaká bude síla zvuku v určité vzdálenosti v porovnání se sílou zvuku ve stejné vzdálenosti ve volném zvukovém poli, tj., bez přítomnosti jakýchkoliv zvuk odrážejících předmětů.  Zvýšením hodnoty DL2 při současném snížení hodnoty DLf zmenšíme nezbytnou vzdálenost do míst, kde již síla zvuku nebude na obtíž.  

Artikulační třída

Articulation Class

Akustické podhledy, kromě redukce hladiny zvuku a zvýšení rychlosti, s jakou se hladina zvuku snižuje v závislosti na vzdálenosti od zdroje, zvyšují i funkčnost oddělovacích přepážek a jiných zvuk pohlcujících předmětů, umístěných v místnosti. Hodnota AC (artikulační třída) se určuje dle normy ASTM E 1110 (2001). Například hodnota AC u stropu v kancelářích by měla být vyšší, než 180.