Třídy zvukové absorpce

Sound absorption classes

1. Absorpční třída A 
2. Absorpční třída B
3. Absorpční třída C
4. Absorpční třída D

 

5. Absorpční třída E
6. Neklasifikováno
7. Frequency Hz
8. αp Praktický koeficient zvukové pohltivosti

Absorpční diagramy níže udávají koeficient praktické zvukové absorpce, αp v souladu s mezinárodním standardem EN ISO 11654.

Stejný standard definuje zvukovou absorpci vyjádřenou jednou hodnotou αw, a třídy zvukové absorpce, které jsou uvedeny u produktů.

Absorpční třídy jsou označeny A-E, přičemž absorpční třída A představuje nejvyšší úroveň absorpce zvuku. U dané absorpční třídy musí být vždy uvedena specifikovaná celková hloubka systému (o.d.s.).

Standard ASTM C 423 rovněž specifikuje dva různé parametry, NRC (Noise Reduction Coefficient – koeficient pohltivosti zvuku) a SAA (Sound Absorption Average – průměrná zvuková absorpce). 

Obě hodnoty jsou vypočteny jako průměr vztažený na frekvenční rozsahy (250 – 2000 Hz a 200 – 2500 Hz, v tomto pořadí).

 
Overall depth of system (o.d.s.)

1. Povrch místnosti
2. Celková hloubka systému (o.d.s.)
3. Pohlcovač zvuku

Všechny hodnoty pohltivosti zvuku a akustické křivky musí být vždy doplněny o údaj s uvedením celkové hloubky systému (o.d.s.). 

Hodnoty akustické pohltivosti bez souvislosti s o.d.s. nemohou být uvažovány pro účely srovnávání.

 

POZNÁMKA


Uvedený koeficient absorpce ani požární vlastnosti nemohou být garantovány, jakmile budou povrchy našich produktů opatřeny dodatečnými nátěry a malbami.