Zákazník musí správně chápat potřeby uživatelů

Je důležité, aby zákazník (majitel budovy, developer, investor atd.) dobře porozuměl aktivitám uživatelů budovy i jejich prioritním akustickým potřebám. Co budou lidé v budově dělat? Jak ji budou využívat? Bude to škola? Jakým způsobem bude výuka probíhat? Jaký je přibližný věk studentů? Jsou starší nebo mladí? Jakým způsobem bude výuka prováděna? Bude mít podobu diskusí nebo skupinového nebo individuálního studia? To vše může mít na strategii návrhu a řešení akustického prostředí velký vliv.

Budou zaměstnanci v kancelářích spíše spolupracovat a komunikovat, nebo vykonávat práce, které vyžadují velkou míru soustředění? Je důležité zajistit pacientům v nemocnicích soukromí s cílem zabránit vyslechnutí privátní konverzace třetími osobami? V závislosti na tom, k jakému účelu bude místnost sloužit, je potřeba zvážit jednotlivé akustické vlastnosti, například úroveň zvuku, dobu dozvuku nebo srozumitelnost řeči, kdy jeden nebo více faktorů může být upřednostněno před ostatními. To se týká i správného výběru jednotlivých akustických deskriptorů pro dokonalé ohodnocení akustiky místnosti.

 
Remember

Zapamatujte si: 

  • Je důležité, aby zákazník dobře porozuměl aktivitám uživatelů budovy i jejich prioritním akustickým potřebám.

  • V závislosti na tom, k jakému účelu bude místnost sloužit, je potřeba zvážit jednotlivé akustické vlastnosti, například úroveň zvuku, dobu dozvuku nebo srozumitelnost řeči, kdy jeden nebo více faktorů může být upřednostněno před ostatními. To se týká i správného výběru jednotlivých akustických deskriptorů.