Izolace nárazového zvuku

 

Izolace nárazového zvuku souvisí s redukcí kročejového hluku vytvářeného lidmi kráčejícími po podlahové konstrukci. Je dána hladinou nárazového zvuku ve spodní místnosti. Zavěšený stropní systém lze použít ke zlepšení izolace nárazového zvuku, a tím ke snížení jeho hladiny. Zlepšení se vždy vztahují ke konkrétnímu typu podlahové konstrukce.

 

HLADINA IZOLACE NÁRAZOVÉHO ZVUKU

Zlepšení laboratorní hodnoty ΔLn,w podle norem ISO 140-8 a ISO 717-2: 

Zlepšení

Výrobek

9-11 dB

Focus

14-15 dB

Master

15-18 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB

22-28 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB + Combison XR

 

Zlepšení se vztahují k homogenní betonové podlaze standardní tloušťky (160-200 mm) s plastovou krytinou.