Zvuková izolace mezi jednotlivými místnostmi

Pokud příčky nedosahují ke konstrukčnímu stropu, je v prázdném prostoru nad zavěšeným podhledem vytvořena horizontální přenosová cesta pro zvuk. Proto tradiční akustické podhledy často nezajišťují dostatečnou míru zvukové izolace. V těchto případech jsou nutné speciální akustické stropní systémy, které nabízejí dodatečné zvukově izolační vlastnosti. V mnoha případech je kvůli dosažení maximální flexibility zvolen souvislý zavěšený strop. Tyto konstrukce však ve srovnání s konstrukcemi, kde je příčkám dovoleno proniknout do zavěšeného podhledu nebo dosahovat až ke stropní konstrukci, poskytnou menší míru zvukové izolace.


Pokud předpokládáme izolaci vzduchem šířeného zvuku:

  • vezměme v úvahu celou konstrukci

  • uvědomme si, že na místě je dosahováno nižších hodnot než v laboratoři


Laboratorní hodnota / hodnota na místě

V praxi – na místě – je zvuková izolace mezi jednotlivými místnostmi (R′w) pro zavěšený strop a příčku odhadem o 5 – 8 dB (v tomto pořadí) nižší než nejnižší hodnota dosažená v laboratoři. To je dáno skutečností, že někdy může dojít k nedokonalým instalačním detailům a k výskytu stranového přenosu zvuku.

 

HODNOTY ZVUKOVÉ IZOLACE MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI

Laboratorní hodnota Dn,f,w  podle norem ISO 10848-2 a výsledků zkoušek v souladu s EN ISO 717-1. 

 

D n,f,w

Výrobek a modul

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm 

42 dB

Combison A, db 42, 1200x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

 
 

Zlepšení laboratorní hodnoty Dn,f,w po přidání panelů Combison Barrier nebo Combison XR.

 

Výrobek

+4

Combison + 1x40 Barrier

+8

Combison + 2x40 Barrier

+3

Combison + 2x1200 XR

+6

Combison + 100% XR

 
Výsledná hodnota bude odhadem o 5-8 dB nižší, než hodnota dosažená v laboratoři.   

 

Doporučení

 
 
 

Rozdílné přenosové cesty mezi místnostmi.

 
Aby se zajistila přijatelná míra soukromí, doporučujeme vybavit standardní kanceláře zvukovou izolací s hodnotou R′w = 35 dB mezi sousedícími místnosti. To vyžaduje zavěšený podhled s laboratorní hodnotou Dn,f,w  > 40 dB.
Obecným přístupem je zkombinování zvukově izolačního zavěšeného pohledu s příčkami, které nabízejí alespoň ekvivalentní laboratorní hodnotu zvukové izolace. Jiné přenosové cesty, tj. ventilační systémy, by měly disponovat ještě vyšší hodnotou zvukové izolace. Hodnoty použité pro zavěšený podhled a příčky by také měly zahrnovat možné instalace v nich umístěné, například osvětlovací a ventilační jednotky, nebo dveře a okna. Je důležité zabránit úniku zvuku v důsledku špatně utěsněných instalací mezi dělicí stěnou a ostatními plochami, kabelovými žlaby nebo otvory kolem různých konstrukčních detailů.