Akustika místnosti je v podstatě způsob, jakým se zvuk chová v místnosti. Prostup, absorpce, odraz i rozptyl zvuku představují aspekty, které jsou pro akustiku místnosti velmi důležité. Právě to, jakým způsobem bude lidské ucho vnímat různé zvuky je dáno akustikou místnosti . Vědní obor akustiky a vytvoření dobré akustiky v místnosti zahrnuje i zvukovou izolaci, tzn. to, jak se zvuk šíří do jednotlivých místností v různých intenzitách a případech.