Aby bylo zabráněno rušení různými činnostmi, které se odehrávají ať už v přilehlé vedlejší místnosti, nebo v místnosti nad námi, musí konstrukce budovy zamezovat přenosu zvuku. Nemělo by se jednat o masivní betonovou desku nebo stěnu. Dobrá zvuková izolace závisí na celkové schopnosti konstrukce budovy a jejich stavebních prvků redukovat přenost zvuku skrz tyto materiály a celkovou konstrukci. Dva podstatné typy zvukové izolace můžeme uvést jako - zvukovou izolaci vedenou vertikálně vzduchem a izolaci nárazového zvuku (kročejová neprůzvučnost).Nejslabší prvek konstrukce nebo stavebního řešení může mít velký vliv na zvukovou izolaci. Právě proto je nutné dodržovat minimální vzdálenosti mezi stavebními prvky.