Vstup

Vítání, socializace a pohyb

Rána ve škole bývají rušná. Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci přicházejí ve stejnou dobu. Lidé se baví, další přicházejí, jiní se soustředěně připravují na výuku a snaží se dostat do správného patra i třídy. Veškeré činnosti jsou hlučné a vytváří nepříjemné a stresující prostředí ihned po příchodu do budovy. Přitom řešení je snadné:

 • snížit úroveň hluku
 • zabránit šíření zvuku v prostoru

Doporučené výrobky

Učebny hudební výchovy

Zpěv, hudba a výuka

Učebny hudební výchovy jsou mnohdy víceúčelové. Žáci probírají teorii, učí se zpívat a hrát na hudební nástroje. Zvuky se liší v hlasitosti i frekvencích, a tudíž nalézt optimální řešení může být problém. Je nutné zvolit si aktivitu, která se v místnosti odehrává nejčastěji, nebo její důležitost převyšuje ostatní vykonávané činnosti. Obecně je však pro tyto učebny vhodné použít:

 • stropní podhledy s vysokou absorpcí
 • akustické stěnové absorbéry

Doporučené výrobky

Sborovny

Příprava na výuku

Vyučujícím se dostává soukromí v kabinetech a sborovnách. Někdy zde vedou méně formální debaty s kolegy, nebo řeší problém přímo s konkrétním žákem. Ve sborovnách se také odehrávají porady.

Dobré akustické řešení musí zajistit:

 • snížení hladiny hluku
 • omezení šíření zvuku, aby probíhající rozhovor nerušil ostatní

Doporučené výrobky

Laboratoře

Praxe

Akustické prostředí je velmi důležité při jakékoliv aktivitě. Různé skupinové práce nebo dokonce práce ve specializovaných místnostech jako jsou laboratoře nebo dílny, vyžadují používání nástrojů a přístrojů. Tyto místnosti mají často zvýšené nároky na hygienu. Správný výběr akustického řešení zajistí:

 • optimální úroveň hluku
 • splnění hygienických norem

Doporučené výrobky  

Laboratoře:

Dílny:

Sprchy a šatny

Sociální zázemí

V prostředí šaten a sprch najdeme často tvrdé povrchy jako keramické dlažby, obklady a stropy. Zvuk má tedy všechny podmínky k tomu, aby se odrážel a jeho úroveň rostla. Instalací vysoce pohltivého akustického stropu dojde k:

 • snížení hladiny hluku
 • splnění požadavků na relativní vlhkost a snadné čištění

Doporučené výrobky

Sprchy:

Šatny:

Kuchyně

Vaření, příprava a servírování pokrmů

Základem každé kuchyně je čisté a sterilní prostředí. Jedná se o hlučné místo, kde hluk z používání pánví, hrnců, příborů, táců a sklenic v kombinaci s tvrdými povrchy znesnadňuje komunikaci. Akustické řešení do kuchyní by mělo :

 • snížit úroveň hluku
 • splňovat přísné hygienické nároky

Doporučené výrobky