Povídáme si a relaxujeme při jídle

Jídelny se většinou nachází ve velkém prostoru s vysokým stropem. Je zde konstantní hluk díky probíhajícím rozhovorům a používání nádobí. Bez správného akustického řešení se bude zvuk odrážet od tvrdých povrchů a bude vznikat ozvěna, která se rozšíří do všech směrů. Následkem bude dramatický nárůst hladiny hluku a nepříjemné až stresující prostředí.

 

Výzva

  • omezení nárůstu hluku 
  • redukce šíření zvuku a rušení mezi stoly

Řešení

  • akustický stropní podhled třídy A
  • instalace stěnových absorbérů na všechny dostupné stěny
  • umístění jídelen daleko od míst, kde probíhá výuka

Doporučené výrobky 

 Kombinace systémů Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Kvalita vnitřního ovzduší Povrch
5 3 5 Akutex™ FT
Gedina + Extra Bass a Akusto Wall
5 3 5 Akutex™ T
GedinaAkusto Wall 3 3 5 Akutex™ T


Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení. Pro kvalitu vnitřního ovzduší: 5 znamená splnění nařízení emisí VOC A+ a Kalifornské směrnice, 4 znamená splnění nařízení emisí  VOC A a M1 (Finská klasifikace emisí stavebních materiálů).