Třída

Nejdůležitějším parametrem ve třídách je srozumitelnost řeči. Pro vyučující i žáky,  při klasické výuce i skupinové práci hraje významou roli. 

Špatná akustika ve třídě znamená:

 • nízkofrekvenční zvuky znesnadňují pozorumění řeči
 • zvuky se odráží od stropu a stěn a vzniká ozvěna
 • zvyšuje se celková hladina zvuku
 • studenti a vyučující zvyšují hlas, aby byli slyšet

Takové prostředí způsobuje únavu a ztrátu koncentrace. 

Výzva

 • snížení úrovně hluku
 • minimalizace nízkofrekvenčního šumu na pozadí
 • zlepšení srozumitelnosti řeči
 • zamezení vzniku ozvěn
 • zajištění pohody pro mluvčího i posluchače

Řešení

 • akustický stropní podhled s vynikajícími absorpčními vlastnostmi na úrovni frekvence lidské řeči a částečně na nízkých frekvencích
 • stěnové panely instalované na zadní stěnu při tradiční výuce a na dvou přilehlých stěnách při skupinové práci
 • akusticky odrazivá zóna v místech, kde vyučující obvykle stojí

Doporučené výrokby 

 Kombinace výrobků Nízké frekvence (125 HZ) Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Kvalita vnitřního prostředí Povrch
5 5 5 5 Zpevněný Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
Gedina a Akusto Wal 3 3 3 5 Akutex™ T


Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení. Pro kvalitu vnitřního ovzduší: 5 znamená splnění nařízení emisí VOC A+ a M1 (Finská klasifikace emisí stavebních materiálů), 4 znamená splnění nařízení emisí  VOC A a M1.Povrch gamma se používá pro zvukově odrazivou zónu.