Vnitřní ovzduší ve školách

Děti vdechují více vzduchu než dospělí a jsou tak více citlivé na toxiny v ovzduší. Péče o kvalitu vnitřního ovzduší ve školách přispívá k efektivnějšímu vzdělávání.

Children in schoolVnější toxiny, které se vyskytují ve vzduchu (v interiéru a exteriéru) se k dětem dostávají ve větších dávkách než k dospělím, a to vzhledem k faktům, že: 

  • Děti vdechují více vzduchu na kilogram tělesné hmotnosti než dospělí (v klidu).
  • Děti také mají tendenci být více tělesně aktivní než dospělí. 

Několik studií prokázalo, že zlepšení kvality ovzduší v učebnách může zlepšit školní úkoly dětí.

Studie se také zabývaly vlivem různých úrovní ventilace na výkony dětí: 

  • Rychlost, s jakou děti provedly číselné výpočty a úkoly v cizím jazyce, se výrazně zlepšila, když se zvýšil přívod venkovního vzduchu.
  • Rychlost provedení školních úloh by se mohla zvýšit až o 8%, kdyby se zdvojnásobil přívod venkovního vzduchu.

Existuje několik zásad, které můžete dodržet, abyste snížili riziko špatného ovzduší.

Samozřejmě byste mohli zvýšit úroveň ventilace, ale my v Ecophonu si myslíme, že je efektivnější odstranit zdroj znečištění. Použitím stavebních materiálů s nízkými emisemi se sníží znečištění vzduchu a může to mít podobný efekt jako při zvýšeném větrání.

Volba akustických podhledů Ecophon -  to není jen excelentní akustika.

Přispíváte také k lepší kvalitě vnitřního prostředí díky produktům s nízkými emisemi. 

akustická řešení pro školy