Přesouváme se a hovoříme

Chodby jsou multifunkčním prostorem, kde v jeden okamžik probíhá přesun žáků mezi třídami, rozhovory studentů, skupinové přípravy a individuální zájmy. Na chodbách se tvoří hluk, který se šíří dál a může pronikat až do učeben.  

Výzva

  • snížení hladiny hluku
  • omezení šíření zvuku

Řešení

  • akustický stropní podhled s dobrými absorpčními vlastnostmi omezující šíření zvuku
  • stěnové absorbéry, pokud jsou potřeba

Doporučené výrobky

 Kombinace výrobků Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Kvalita vnitřního ovzduší Povrch
5 5 4 Super G
5 4 5 Zpevněný Akutex™ FT
FocusAkusto Wall 5 3 5 Akutex™ FT

 

Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení. Pro kvalitu vnitřního ovzduší: 5 znamená splnění nařízení emisí VOC A+ a Kalifornské směrnice, 4 znamená splnění nařízení emisí  VOC A a M1 (Finská klasifikace emisí stavebních materiálů).