Chodby jsou multifunkčním prostorem, kde v jeden okamžik probíhá přesun žáků mezi třídami, rozhovory studentů, skupinové přípravy a individuální zájmy. Na chodbách se tvoří hluk, který se šíří dál a může pronikat až do učeben.  

Výzva

  • snížení hladiny hluku
  • omezení šíření zvuku

Řešení

  • akustický stropní podhled s dobrými absorpčními vlastnostmi omezující šíření zvuku
  • stěnové absorbéry, pokud jsou potřeba

Doporučené výrobky

 Kombinace výrobků Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Povrch
5 5 Super G
5 4 Zpevněný Akutex™ FT
Focus a Akusto Wall 5 3 Akutex™ FT

 

Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení.