Uspořádání těchto prostor je vždy stejné. Přednášející má své pevné místo. Vede výklad směrem ke studentům, kteří někdy sedí i desítky metrů daleko.  Mělo by se zamezit vzniku ozvěn a nízkofrekvenčnímu šumu na pozadí – např. šumu z ventilace, projektorů a jiného technické vybavení.

Výzva

  • zlepšení srozumitelnosti řeči
  • zajištění vhodného poslechového komfortu
  • redukce ozvěny

Řešení

  • akustický stropní podhled s vynikajícími absorpčními vlastnostmi na úrovni frekvence lidské řeči
  • akusticky odrazivá zóna nad místem, kde vyučující vede svůj výklad
  • stěnové absorbéry instalované na zadní stěně a ostatních stěnách

Doporučené výrobky   

 Kombinace systémů Nízké frekvence (125 HZ) Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Povrch
5 5 3 Akutex™ FT
3 4 3 Akutex™ T
FocusAkusto Wall 4 4 3 Akutex™ T

 

Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení.