Učíme se v kolektivu

Obvyklou aktivitou je práce na společném projektu. Není-li prostorová akustika řešena správně, zvuk se šíří prostorem a ruší ostatní pracovní skupiny. Tato situace povede k nahromadění zvuku a částečně nízkofrekvenčního šumu, bude nutit studenty zvyšovat hlas a tím dojde k celkově vyšší úrovni hluku. Studenti se nebudou soustředit a pro vyučující bude v důsledku nadměrného hluku obtížné vést jednotlivé skupiny. 

Výzva

  • snížení úrovně hluku
  • zamezení šíření hluku
  • zlepšení srozumitelnosti řeči

Řešení

  • akustický stropní podhled s dobrými absorpčními vlastnostmi v celém frekvenčním pásmu řeči
  • akustické stěnové panely v blízkosti každé pracovní skupiny

Doporučené výrobky   

 Kombinace systémů Nízké frekvence (125 HZ) Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Kvalita vnitřního prostředí Povrch
5 5 3 5 Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
GedinaAkusto Wall 3 3 3 5 Akutex™ T

Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení. Pro kvalitu vnitřního ovzduší: 5 znamená splnění nařízení emisí VOC A+ a Kalifornské směrnice, 4 znamená splnění nařízení emisí  VOC A a M1 (Finská klasifikace emisí stavebních materiálů).