Relaxace a požitek z jídla

Jídelna nebo kantýna je místem, kde by lidé měli být schopni relaxovat a vychutnat si požitek z jídla i ze společnosti ostatních. Komfort mluvení a poslechu musí být tak kvalitní, aby všichni měli možnost vzájemně komunikovat, včetně lidí se sluchovým postižením.

Typická jídelna je rozlehlý otevřený prostor s vysokým stropem. Pokud není akustickému řešení věnována dostatečná pozornost, zvuk se bude odrážet od tvrdých povrchů a vytvářet ozvěny šířící se všemi směry. Dojde ke zvýšení hladiny hluku, jehož následkem bude velice stresující a nepříjemné prostředí.

Výzva

  • Zabránit nárůstu hladiny hluku
  • Zamezit šíření zvuku všemi směry včetně přilehlých prostor

Řešení

  • Akustické panely pokrývající strop a co možná největší plochu stěn
  • Použití akustických paravánů je vhodné k vytvoření samostatných prostor k sezení a k oddělení stolujících lidí od těch, kteří procházejí kolem
  • Co se týče umístění, jídelny by měly být odděleny od prostor, které jsou obzvláště citlivé na rušivé zvuky

Akustické aspekty

Doporučené výrobky pro jídelny a kantýny