Pohodlná cesta k zotavení

Chodby ve zdravotnických zařízeních jsou živé a rušné víceúčelové prostory, kde se zvuk šíří jak po celé jejich délce, tak i do přilehlých místností. Většina komunikace mezi členy personálu se odehrává na chodbách nebo na sesternách.

Kvůli svému tvaru působí chodby jako rezonující potrubí, ve kterém se zvuk může velmi rychle šířit na velké vzdálenosti. Pokud k tomu dochází, pak tento zvuk má vliv na všechny místnosti podél chodby, tedy i na sesterny. Dochází v nich pak ke zvýšení hladiny hluku, na pokojích pacientů k rušení spánku a lidé musí zvyšovat hlas, aby se přes okolní hluk vůbec slyšeli.

Výzva

  • Zabránit, aby se na chodbách přenášel hluk z jednoho prostoru do druhého
  • Zamezit zvuku, aby se nešířil po celé délce chodeb
  • Snížit hladinu zvuku
  • Zlepšit srozumitelnost řeči a celkovou komunikaci na sesternách

Řešení

  • Použití akustických stropních podhledů s dobrou absorpcí zvuku a účinným omezením šíření zvuku
  • Instalace akustických stěnových panelů všude na místech, kde je to možné, přispěje k dalšímu snížení hladiny hluku
  • Nízko zavěšené akustické prvky přímo nad sesternami kombinované s akustickými stěnovými panely přispějí ke zlepšení srozumitelnosti řeči a k omezení šíření zvuku

Akustické aspekty

Doporučené výrobky

Stropní řešení Stěnová řešení
Focus Akusto Wall A
Hygiene Meditec A Akusto Wall C
Hygiene Meditec E Hygiene performance Care Wall
Hygiene Clinic A  
Hygiene Clinic E  
Hygiene Performance A