Kvalitní poslech je základem pro porozumění

Vzdělávací prostory jako přednáškové sály a zasedací místnosti jsou nezbytné k předávání znalostí. Aby posluchači mohli sdělovaným informacím porozumět, musí být schopni současně poslouchat i přemýšlet. Pokud budou muset veškeré soustředění napnout k tomu, aby slyšeli, o čem přednášející mluví, zapamatují si daleko méně sdělených informací. Ve vzdělávacím prostoru musí hlas přednášejícího pohodlně doléhat ke všem posluchačům, aniž by docházelo k jeho zkreslení. Proto je nutné minimalizovat hluk na pozadí vydávaný ventilací, projektory a dalším technickým vybavením.

Výzva

  • Zlepšit srozumitelnost řeči
  • Zlepšit kvalitu poslechu
  • Zvýšit komfort přednášejícího

Řešení

  • Použití akustického podhledu s co možná nejlepšími zvukově pohltivými vlastnostmi na všech frekvencích. K dalšími zlepšení komfortu poslechu je důležité pamatovat i na dobrou účinnost na nízkých frekvencích (125 Hz)
  • Instalace akustických stěnových panelů na stěně proti přednášejícímu ke zlepšení srozumitelnosti řeči pomocí minimalizace ozvěny
  • Ve větších přednáškových sálech by měl být akustický stropní podhled doplněn o zvukově odrazivou plochu nad přednášejícím. Ta zajistí, aby hlas přednášejícího doléhal až k zadní stěně místnosti

Akustické aspekty

Doporučené výrobky do prostor pro vzdělávání