Pocit vítanosti a nelezení potřebného cíle

Ideální vstupní prostory jsou přívětivé, pohodlné a nestresující. Pacienti i personál by měli být schopni se v nich snadno pohybovat, komunikovat, klást otázky, čekat na pomoc i najít cestu. Pokud se však nevěnuje dostatek pozornosti akustickým faktorům, bude se zvuk odrážet od tvrdých povrchů, vytvářet ozvěny a zvyšovat tak úroveň hluku. 

Výzva

  • Zabránit zvyšování celkové hladiny hluku
  • Snížit vytváření ozvěn
  • Zajistit soukromí u recepčního pultu
  • Zamezit šíření zvuků do dalších prostor budovy

Řešení

  • Pokrytí co největší možné plochy stropu a stěn akustickými panely 
  • Co se týče umístění, vstupní prostory by měly být odděleny od prostor, které jsou obzvláště citlivé na rušivé zvuky

Akustické aspekty

Doporučené výrobky do vstupních prostor