Kdekoliv se lidé setkávají, dochází k neformálním schůzkám. V typické kancelářské budově jsou takovým prostorem velmi často kantýny a odpočinkové prostory. Tyto místnosti jsou mnohdy rozlehlé a mohou mít vysoké stropy. Často se v nich nachází značný počet osob a zdrojem hluku jsou mimo jiné jídelní podnosy a příbory stejně jako hovořící a kolemjdoucí osoby.

Výzva

  • Udržení celkové hladiny zvuku před eskalací.
  • Zastavení šíření zvuku.

Řešení

  • Použijte strop s vysokou absorpcí zvuku.
  • Stěny co nejvíce zakryjte stěnovými absorbéry.
  • Použijte stínítka pohlcující zvuk v blízkosti přilehlých pracovních prostorů jako přepážky zabraňující šíření zvuku.
  • Pokud je to možné, ujistěte se, že tyto prostory nejsou určeny k činnostem, které vyžadují soustředění

Akustická řešení

Hladina zvuku a šíření zvuku.

Doporučení výrobků

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme kombinovat řešení z níže uvedeného seznamu. Navštivte prosím odpovídající produktovou stránku uvedenou v tabulce, abyste zjistili, které řešení nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Stropní řešení Řešení pro stěny
Master Akusto Wall A
Focus Akusto Wall C