Dostupnost povrchu Sombra

Povrch Sombra je k dispozici u výrobků: 

Ecophon Sombra™ A

 

Poznámka: Barvy se mohou mezi jednotlivými výrobními šaržemi mírně lišit. Reprodukce barev se liší mezi tiskem, obrazovkou a realitou.