Focus Lp

Publikováno: Říjen 2014

Společnost Ecophon v současnosti představuje další zlepšení výrobku Focus Lp, které přispívá k ještě větší přesnosti tohoto jedinečného systému. S novým Connect stěnovým vymezovačem panelu a Connect distanční spojkou pro vymezovač je dosaženo zlepšení přesnosti a stability, a přesto jde o systém, se kterým jsou montážní společnosti již dostatečně seznámeni.

„Systém Focus Lp je unikátní v tom smyslu, že jde o jediný akustický podhled na trhu, který vytváří příjemný lineární pocit v místnosti, dostanete pocit směru a průběhu, jehož nelze dosáhnout jinými prostředky,“ říká Staffan Nilsson, Produkt manažer společnosti Ecophon.

„Přestože se tento systém architektům velice líbí, říkají, že je elegantní a oceňují na něm obzvláště integraci se svítidly, my jsme si uvědomili, že potřebujeme utřídit naši nabídku, a proto jsme se rozhodli tento systém rozdělit na dvě provedení, systém standard a systém premium.“

Systém Focus Lp Standard zahrnuje panely různých rozměrů a vytváří výrazný lineární vzhled, nicméně systém Premium díky osvědčenému osvětlení, ventilaci a dalším možnostem instalace a designu, jako například barvy panelů, zdůrazňuje strukturu a vytváří elegantní a tvarově čisté řešení podhledu.

Estetický vzhled sám o sobě nevede k vytvoření dobrého pracovního prostředí, dalším faktorem jsou akustické vlastnosti podhledu. Systém Focus Lp vytváří dobré akustické prostředí díky snížení hladiny hluku a zkrácení vzdálenosti šíření řeči, čímž minimalizuje nechtěné vyrušování. Frans Davidsson, odborník v oboru akustiky společnosti Ecophon, vysvětluje:

„Stížnosti na hluk v kancelářích patří k těm nejčastějším, proto je nutné při navrhování velkoprostorové kanceláře zvážit šíření zvuku neboli vzdálenost, na kterou se šíří řeč. Vlastnost výrobku, která určuje, do jaké míry tento materiál snižuje úroveň hluku při řeči, se nazývá Artikulační třída, neboli třída srozumitelnosti řeči (AC). Doporučuji, aby ve specifikacích velkoprostorových kanceláří byly uvedeny materiály s hodnotou AC vyšší než 180.“

„Specifikace hodnoty AC svědčí o porozumění hlavnímu problému velkoprostorových kanceláří, jímž je šíření řeči. V interiérové fázi to dokonce poskytuje větší designové možnosti. Interiérovému designérovi se zvolením správného typu podhledu otevírá daleko širší pole působnosti,“ dodává Frans.

Prvním architektem, který uvedl systém Focus Lp do specifikace projektu, byl Tommy Frisk ze švédské Frisk Arkitektur AB. Vysvětluje zde, proč si tento systém zvolil:

„Vždy chceme co nejlepší akustický podhled a je často zábavné najít velice atraktivní řešení v prostoru, jakým je třeba recepce nebo jídelna. Systém Focus Lp představoval dobré alternativní a elegantní řešení! Líbí se mi hlavně jeho jednoduchost a přímočarost,“ říká Tommy.  

Novinky:

  • Systémy Standard a Premium, zavedení panelu o šířce 300 mm v systému Standard

  • Connect stěnovým vymezovačem panelu – k vymezení panelu

  • Connect distanční spojka pro vymezovač – udržuje panely rovnoměrně rozložené a stabilizuje celý systém

  • Ecophon Line LED osvětlení – dokonalá integrace do systému Ecophon Focus Lp

  • Ověřená integrace se svítidly a ventilací – osvědčený výkon

 

Další informace:

Informace o výrobku: Technické údaje pro Focus Lp 
Inspirace: Referenční obrázky 
Video: Tipy pro montáž při použití Connect distanční spojky pro vymezovač
Video: Tipy pro montáž při použití Connect stěnových vymezovačů panelu

Kontaktujte nás:

+420 233 343 415

Nebo na e-mailové adrese info@ecophon.cz