Udržitelnost je víc než jen slovo – je to kolektivní hnutí na ochranu lidí a planety, jež vyžaduje poctivý závazek a skutečnou péči. Ovšem ne vždy se k němu takto přistupuje. Pokud se místo toho využívá k marketingu, zavádění či skrývání důležitých skutečností, ztrácí na důvěryhodnosti. To, co by mělo být nejdůležitějším hnutím naší doby, se pak stává bezmocným deklarováním, jež přináší víc škody než užitku.
 

Společnost Ecophon staví na lepších principech, materiálech a transparentnosti, aby důvěryhodnost udržitelnosti vrátila do našeho odvětví. Věříme, že skutečná udržitelnost nemá co skrývat. Že práce podle jejích nejvyšších ideálů patří k našemu příslibu »A sound effect on people« (Působení zvuku na lidi). A že chceme-li, aby udržitelnost měla smysl, musíme začít poctivým přístupem, vysokými ambicemi a těmi nejlepšími úmysly.

Tato stránka, a s ní i všechny aktivity a závazky, které na ní najdete, ukazuje, jak si zatím stojíme. Máme však před sebou ještě spoustu práce – a stanovili jsme si také mnoho cílů, kterých chceme dosáhnout v blízké a nepříliš vzdálené budoucnosti. Zveme vás, abyste je prozkoumali, porovnali, zhodnotili a dokonce kladli otázky – protože udržitelná budoucnost potřebuje nás všechny, kteří společně stavíme na lepších základech.

 

Jak pracujeme s udržitelností


Společnost Ecophon zavádí udržitelné postupy v rámci našich provozů a dodavatelského řetězce co nejvíce způsoby. Zde uvádíme některé z těchto snah a cílů – další budou následovat a pak o nich budeme co nejrychleji a nejúplněji informovat.

 

Snaha o dosažení skutečně čisté nuly


Naším hlavním cílem v oblasti udržitelnosti je v konečném důsledku nevypouštět do roku 2050 více uhlíku, než je možné absorbovat. Jsme na správné cestě a máme řadu veřejně deklarovaných a nezávisle ověřených cílů, které svědčí o našem pokroku, například:

 • Zavázali jsme se, že do roku 2030 budeme usilovat o snížení přímých emisí o 33 % oproti roku 2017*
 • Všechny severské výrobní závody jsou od roku 2018 ze 100 % napájeny elektřinou z obnovitelných zdrojů se zárukou původu
 • Zavázali jsme se, že snížíme své vlastní emise ve všech provozech všemi možnými způsoby, než použijeme uhlíkové kredity ke kompenzaci zbývajících emisí

*Cíl 1+2 pro rok 2030: 33% snížení (referenční rok 2017)
Cíl 3 pro rok 2030: 17% snížení (referenční rok 2017)

Poctivost záleží na detailech


Naprostá transparentnost je základním kamenem činnosti společnosti Ecophon v oblasti udržitelnosti. Současná praxe v našem odvětví smysluplné udržitelnosti nedosahuje a místo toho se uchyluje k tzv. greenwashingu, zavádějícím číslům a prázdným opatřením, prohlášením či slibům. Jdeme příkladem, abychom změnili standardy udržitelnosti a očekávání odvětví.

 • Vypracováváme environmentální prohlášení o výrobku (EPD) pro jednotlivé výrobky, nikoli pro výrobkové řady, což by měl být v současnosti přístup celého odvětví. Naše cesta znamená méně příležitostí ke greenwashingu nepříznivých čísel jednotlivých výrobků pomocí lepších celkových čísel výrobkové řady.
 • Do roku 2025 bude mít 89 % prodávaných výrobků vlastní prohlášení EPD vydané pro konkrétní výrobek
 • Naše EPD zahrnují všechny údaje z hodnocení životního cyklu – nejen ty, které vypadají nejlépe, což je v našem odvětví převládající taktika
 • Naše prohlášení Health Product Declaration (HPD), Prohlášení o zdravotní nezávadnosti výrobku) je dokument ověřený třetí stranou a obsahuje kompletní screening chemických látek ve výrobku s přesností na 0,01 %. Látky se porovnávají se seznamem priorit – a výsledky jsou veřejně dostupné.
 • Naše výrobky mají certifikaci Eurofins Indoor Air Comfort, splňují tedy soubor těch nejpřísnějších hodnot a označení kvality vzduchu v interiéru. K certifikaci patří pravidelné kontroly ve výrobních závodech a časté testování výrobků – což má zajistit, aby jednotlivé šarže dodržovaly stejnou normu.
 • Do roku 2025 by mělo mít 85 % našeho sortimentu prohlášení HPD i certifikát Eurofins Indoor Air Comfort Gold – obojí je přitom v souladu s požadavky na ekologické budovy.
 • Ve své komunikaci používáme pouze správné a úplné pojmy a tvrzení a veřejně zpochybňujeme jejich nesprávné či zavádějící používání
 • Všechna naše tvrzení o udržitelnosti jsou podložena čísly, která jsou snadno dostupná a nezávisle ověřitelná

Chcete se dozvědět více o tom, co očekávat od dobrého EPD? Klikněte a přečtěte si náš článek s 5 doporučeními, která vám pomohou posoudit kvalitu EPD.

Dosáhnout víc, než se očekávalo s co nejméně zdroji


Věříme ve skutečný cirkulární obchodní model – snižujeme spotřebu primárních surovin, všemožně omezujeme produkci odpadů a díky opětovnému použití a recyklaci se pokud možno vyhýbáme skládkám –, a také o něj usilujeme. Program Ecophon Circularity se neustále rozvíjí a neustále se objevují další možnosti.

 • Skleněná vata v našich výrobcích se z nejméně 70 % vyrábí z recyklovaného skla po spotřebě 
 • Implementovaná služba SoundCircularity™ Recycling Service pro více zákazníků a trhů s cílem mít tuto službu zavedenou na všech našich klíčových evropských trzích do roku 2025
 • Do roku 2025 máme za cíl dosáhnout průměrně 55% obsahu recyklovaných materiálů v měkkých výrobcích
 • Do roku 2025 máme za cíl dosáhnout minimálně 30% obsahu recyklovaných materiálů v plastových obalech
 • Do roku 2025 máme za cíl snížit množství nespotřebovaného odpadu na vyrobenou jednotku o 50% oproti roku 2010

Inovace s cílem


Hnutí za skutečnou udržitelnost pohánějí inovace. Ve společnosti Ecophon je klíčem hledání způsobů, jak omezit dopady našich současných výrobků a provozů. Chceme však také objevit nové a radikálnější způsoby zlepšení, například pomocí nových materiálů, procesů či partnerství. Pro dosažení světa s nulovými čistými emisemi do roku 2050 je stejně důležité obojí. 

 • Do roku 2025 chceme dosáhnout toho, aby se výzkum a vývoj plně zaměřily také na udržitelné technologie a procesy
 • Naše zásady ekodesignu a ekologických inovací v procesu vývoje zahrnují hodnotící tabulky a výpočetní nástroje udržitelnosti
 • Probíhá společné inovování s dodavateli surovin s cílem vyvinout udržitelné materiály, například lepidla, záclony, barvy apod. Naším cílem je do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu stávajícího sortimentu v průměru o 10 % oproti úrovním v roce 2019
 • Budeme nabízet digitální nástroje, jež zákazníkům umožní snížit množství odpadu při instalaci, simulovat dopady uhlíku a podporovat cirkulární služby
 • Mezi stanovené cíle v oblasti inovací patří cíl dosáhnout do roku 2025 řešení pro úsporu CO2, což sníží emise u velkých projektů minimálně o 20 %
 • Do roku 2025 chceme v našich výrobních závodech zcela vyřadit fosilní paliva
 • Do roku 2025 máme za cíl snížit vypouštění vody na vyrobenou jednotku o 80 % oproti roku 2010

O krok blíž k certifikaci

Akustická řešení Ecophon jsou díky svým jedinečným vlastnostem a rozsáhlé a transparentní dokumentaci optimální volbou pro stropy v zelených budovách. Naše produkty přispívají mnoha způsoby k úspěšné certifikaci. Veškerá podpůrná dokumentace pro hodnocení šetrných budov je k dispozici  v našem centru Ke stažení.

 

Ke stažení


Naším základním příslibem je naprostá transparentnost, proto ke svým tvrzením poskytujeme podklady. Řada našich aktivit, hodnocení a certifikací je k dispozici zde v centru pro stahování.

 

 

Zůstaňte v obraze


Zajímá vás udržitelnost, novinky z oboru nebo aktuální informace o pokroku společnosti Ecophon? Přihlaste se k bezplatnému webináři o udržitelnosti, k odběru našeho bulletinu nebo k obojímu pomocí níže uvedeného formuláře.

Ecophon chrání vaše osobní údaje: Další informace o tom, jak s údaji zacházíme