Cíle a pokrok

 
Společnost Ecophon je plně odhodlána být první v našem odvětví, která dosáhne net-zero prostřednictvím transparentnosti a inovací, a to nejpozději do roku 2050. Abychom toho dosáhli, přebíráme vedoucí postavení v oblasti snižování zdrojů a odpadu, recyklace a udržitelného vývoje produktů.
 

Ecophon je založen na lepších principech, materiálech a transparentnosti, aby udržitelnost v našem odvětví byla opět důvěryhodná. Věříme, že skutečná udržitelnost nemá co skrývat. Pracovat podle těch nejvyšších ideálů v rámci celé organizace na celém světě je přirozenou součástí našeho slibu „A sound effect on people“. A pokud chceme, aby udržitelnost měla smysl, musí být založena na poctivém přístupu, vysokých ambicích a dobrých úmyslech.

Úspěchy, na které můžete být hrdí

Snížení dopadu na životní prostředí musí být jádrem naší obchodní strategie. Tím, že se zabýváme vším od ekologického designu našich produktů po hospodaření s energií a vodou, jsme na dobré cestě k nulové akustice.

Přečtěte si více o našich úspěších v naší zprávě o udržitelnosti, kde představujeme náš podrobný vývoj směrem k cílům udržitelnosti do roku 2030.

Cíle towards true net zero

  • Zavázali jsme se usilovat o 33 % méně přímých emisí do roku 2030* ve srovnání s rokem 2017
  • Cílem je úplné vyřazení fosilních paliv z našich výrobních závodů do roku 2025
  • Cílení o 80 % nižší vypouštění vody na vyrobenou jednotku pro rok 2025 ve srovnání s rokem 2010
  • Cílení na 50 % méně nevyužitého odpadu na vyrobenou jednotku pro rok 2025 ve srovnání s rokem 2010
*Cíl rozsahu 1+2 pro rok 2030: 33% snížení (referenční rok 2017)
Close-up of acoustic panels in a pile
  • Usilujeme o výzkum a vývoj s plně integrovaným zaměřením na udržitelné technologie a procesy do roku 2025
  • Cílem je dosáhnout do roku 2025 průměrně 55 % recyklovaného obsahu v měkkých produktech
  • Cílem je do roku 2025 alespoň 30 % recyklovaného obsahu v plastových obalech
  • Do roku 2025 by mělo být 85 % našeho sortimentu pokryto jak HPD, tak Eurofins Indoor Air Comfort Gold – dvěma certifikacemi, které jsou v souladu s požadavky na zelené budovy.
  • 89 % prodaných produktů bude mít do roku 2025 svůj vlastní EPD

 

arrow_forward

Návrat na domovskou stránku udržitelnosti