Posluchárny

Nasloucháme, soustředíme se a dotazujeme se

Je-li použit reprodukovaný zvuk, pak je důležité, že je upraven tak, aby vyhovoval individuálním potřebám každé posluchárny. 

Uspořádání těchto prostor je vždy stejné. Přednášející má své pevné místo. Vede výklad směrem ke studentům, kteří někdy sedí i desítky metrů daleko.  Mělo by se zamezit vzniku ozvěn a nízkofrekvenčnímu šumu na pozadí – např. šumu z ventilace, projektorů a jiného technické vybavení.

Výzva

  • zlepšení srozumitelnosti řeči
  • zajištění vhodného poslechového komfortu
  • redukce ozvěny

Řešení

  • akustický stropní podhled s vynikajícími absorpčními vlastnostmi na úrovni frekvence lidské řeči
  • akusticky odrazivá zóna nad místem, kde vyučující vede svůj výklad
  • stěnové absorbéry instalované na zadní stěně a ostatních stěnách

Doporučené výrobky   

 Kombinace systémů Nízké frekvence (125 HZ) Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Kvalita vnitřního ovzduší Povrch
5 5 3 5 Akutex™ FT
3 4 3 5 Akutex™ T
FocusAkusto Wall 4 4 3 5 Akutex™ T

 

Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení. Pro kvalitu vnitřního ovzduší: 5 znamená splnění nařízení emisí VOC A+ a Kalifornské směrnice, 4 znamená splnění nařízení emisí  VOC A a M1 (Finská klasifikace emisí stavebních materiálů). Povrch gamma se používá pro zvukově odrazivou zónu.

 Kontaktujte nás

 


Ing. Adriana Starostová

Koncept developer - vzdělávání

poslat email 

 

     


Kontaktujte nás

 


Ing. Adriana Starostová

Koncept developer - vzdělávání

poslat email