Na finské škole se zaměřuje všestrannost a udržitelnost

Charakteristickým rysem komunitního centra Hiukkavaara je jeho všestrannost. V budově školy pro 700 žáků se nachází nejen základní a nižší gymnázium s 350 žáky, ale také denní stacionář a školka, středisko mládeže a školní knihovna. Místní obyvatelé mohou využívat nejen prostory, ale také komunitní a vzdělávací aktivity dospělých a sportovní zařízení

Komunitní centrum Hiukkavaara využívá velmi různorodá skupina lidí, což znamená, že zařízení musela být navržena tak, aby byla co nejvíce přizpůsobivá, multifunkční a pohodlná. Zvláštní důraz byl kladen na akustiku sdílených prostor a také design výukových prostor musel splňovat požadavky nedávno reformovaných finských osnov.

Práce na centru se také řídily cíli týkajícími se udržitelnosti, dopadu na životní prostředí a energetické účinnosti. Budova brzy získala zlaté hodnocení v rámci mezinárodního systému certifikace zelených nemovitostí LEED for Schools.

Otevřená výuková buňka

Místo tradičních učeben obsahuje centrum otevřené výukové buňky, které lze v případě potřeby soukromí oddělit.

 

Mobilní nábytek lze použít k vytvoření „hnízd“ pro flexibilní výukové a pracovní plochy.

Inspirativní a flexibilní škola, která podporuje učební osnovy

Komunitní centrum Hiukkavaara neobsahuje tradiční třídy, ale je založeno na otevřených výukových buňkách nebo „hnízdách“. Prostory jsou přizpůsobitelné a lze je rozdělit, pokud je vyžadováno soukromí, například pomocí závěsů a kusů mobilního nábytku.

"Největší z těchto výukových hnízd pojme až 200 žáků. V současnosti je naší největší výukovou skupinou 130 studentů – srovnatelné s relativně malou vesnickou školou. Práce ve větších skupinách a ve víceúčelových prostorách vyžaduje od žáků i učitelů flexibilitu a schopnost vzájemně spolupracují,“ vysvětluje ředitelka a hlavní učitelka komunitního centra Hiukkavaara Anne Moilanenová.

„Tyto nové prostory podporují realizaci a cíle nového kurikula – participaci, interakci a budování společných znalostí,“ říká s uznáním.

format_quote

Dobrá akustika zlepšuje koncentraci a zvyšuje spokojenost uživatelů.

 

Interiérová architektka Anna Ervasti-Gussander

Poslouchejte hned od fáze plánování

V otevřených učebních prostředích vyžaduje akustika zvláštní pozornost. Na plánování projektu se od samého začátku úzce podílel akustický designér.

„Dobrá akustika zlepšuje koncentraci a zvyšuje spokojenost uživatelů. Dobrý prostorový a interiérový design nám umožňuje vyhnout se zbytečným rušivým vlivům a předejít například hlasovým problémům pro učitele,“ vysvětluje interiérová architektka Anna Ervasti-Gussander z architektonické firmy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen, která byla zodpovědná za design pevného a mobilního nábytku v Hiukkavaara. , stejně jako barevné schéma a materiály použité v zařízeních.

Textilní koberec byl vybrán jako podlahový materiál pro většinu otevřených učebních prostředí. Textilní koberec pokrývá i část příček.

Textilní koberec byl vybrán jako podlahový materiál pro většinu otevřených učebních prostředí. Textilní koberec pokrývá i část příček. Na strop byly použity akusticky navržený Focus E a nápadné Solo Baffles, zatímco na stěnách byla použita řešení Akusto Wall, která zajistila připojovacím povrchům akustické vlastnosti.

"Flexibilita a všestrannost prostorů byla zohledněna z hlediska fixního i mobilního nábytku. Použitý mobilní nábytek se snadno přemisťuje, kusy obsahují akustické prvky. V centru je pestrá nabídka výukových buněk, které přirozeně tvoří klidnější místa pro práci“, uvádí Ervasti-Gussander.

Víceúčelové sdílené prostory ve středu budovy

V srdci přízemí je velký prostor foyer, pro který byla akustika zvláštní oblastí zájmu. Ervasti-Gussander považuje akustické vlastnosti tohoto prostoru za mimořádně zdařilý prvek projektu.

Ve fázi plánování byla zohledněna akustika otevřeného foyer a kantýny, přičemž jako podlahový materiál byly zvoleny pryžové dlaždice pohlcující zvuk. Velká část povrchu stěny je pokryta dřevěnými lamelami, podloženými akustickými panely. Strop ve foyer a kantýně tvoří dřevovláknité akustické panely, za kterými jsou místy zvukově pohlcující panely.

Ředitel školy je také nadšený akustikou prostoru.

"Doby jídla jsou příjemné, i když je spousta lidí a spousta hluku."

Přes noc ve škole

Při plánování Hiukkavaary byly samozřejmě zohledněny také potřeby uživatelů: byli konzultováni učitelé různých oborových skupin, žáci a zaměstnanci školky. Je jasně vidět, že konečný výsledek byl dobře přijat.

"Zaměstnanci i žáci jsou z nových prostor nadšeni. Jsme spokojeni s funkčností i dojmem budovy. Zařízení je tak pěkné, že jeden žák dokonce chtěl zůstat ve škole přes noc," říká Moilanen.

"Pro nás jako prostorové designéry bylo komunitní centrum Hiukkavaara prvním otevřeným vzdělávacím prostředím, které jsme implementovali v tak velkém měřítku. S konečným výsledkem jsme spokojeni a nejdůležitější je, že ti, kteří prostory využívají, jsou s nimi také spokojeni." “ usměje se Ervasti-Gussander.

 

Text: Eveliina Miettunen

O Hiukkavaara


Oceněno LEED Gold
pro školy v září 2017.

Nemovitost pokrývá cca 11 000 m2 hrubého.

Nachází se zde základní a nižší sekundární škola s 350 žáky, šesti družinami a dvěma předškolními skupinami, školní knihovna, služby vzdělávání dospělých, sportovní zařízení a prostory pro komunitní a mládežnické aktivity.

Prostory navštíví každý večer kolem stovky návštěvníků.