Free-hanging acoustic panels in school atrium

Střední zdravotnická škola Liptovský Mikuláš

Projekt: Střední zdravotnická škola Liptovský Mikuláš

Segment: Vzdělávání

Země/město: Slovensko, Liptovský Mikuláš

Architekt: Proportion, s.r.o.

Fotograf: Tomáš Haverlík

Datum realizace: 2022

Střední zdravotnické škole v Liptovském Mikuláši se investice do prostorové akustiky vyplatila!

Mezi pionýry, kteří si na Slovensku uvědomují, že problémy s nadměrným hlukem ve školních prostorách lze řešit úpravou akustických podmínek, patří i Střední zdravotnická škola v Liptovském Mikuláši.

Škola vyměnila v atriu a společenské místnosti tradiční strop za akustický, což přineslo výrazné zlepšení kvality komunikace. „Ve velkých třídách, kde zatím není akustický strop, se zvuk ozývá a rozléhá po celé třídě, což výrazně ztěžuje komunikaci mezi žáky a učitelem,“ říká ředitelka školy Silvia Blcháčová. Dodává, že „žáci i pedagogové oceňují zejména to, že do tříd či kabinetů nepronikají zvuky a hluk z chodeb tak, jak tomu bylo před rekonstrukcí“.


„Montáží vysoce absorpčního stropu dokážeme snížit vnímání hladiny hluku o polovinu. To významně mění situaci ve třídě. Jelikož je všechny slyšet a rozumět bez zvýšeného hlasu, celkově se hlasitost ve třídě sníží o 10 dB,“ vysvětluje Peter Petraško, Key segment developer Ecophon. Škola v Liptovském Mikuláši plánuje ve zlepšování prostorové akustiky pokračovat i ve třídách.