5 tipů pro lepší zvukové prostředí ve školách

Naše škola je hlučná, ale co s tím?“ Ať už jste učitel ve třídě nebo architekt či akustik při projektování školky či školy, tyto tipy vám pomohou zajistit kvalitnější a inkluzivnější zvukové prostředí pro výuku.

5 tipů pro lepší zvukové prostředí ve školách

  1. Začněte logicky: nechte děti, ať to zjistí samy!
  2. Pracujte s chováním: podporujte zdvořilost v jednání!
  3. Najděte nedostatek: měřte, měřte a ještě jednou měřte!
  4. Napravte nedostatek: Nedělejte kompromisy v kvalitě!
  5. Začněte znovu: poslouží vám k tomu Universal Design for Learning!

1. Začněte logicky: nechte děti, ať to zjistí samy!

Třídy mohou být hlučné z mnoha důvodů: například kvůli venkovnímu provozu, větrání, projektorům, tvrdým a odrazivým povrchům. Nejvíce hluku však způsobují samotné děti. Dobrým začátkem pro vytvoření správné prostředí pro výuku je seznámit žáky s tím, co je to zvuk, jaký vliv má hluk na ně a jejich spolužáky a proč je třeba zabránit vysoké hladině hluku. Učte je o zvuku ve fyzice, o tom, jak naše tělo reaguje na hluk v biologii, a o důležitosti inkluze ve společenských vědách.

2. Pracujte s chováním: podporujte zdvořilost v jednání!

Strategie řešení konfliktů a ovlivňování chování mohou učitelům pomoci snížit hluk a proměnit třídu v produktivnější prostředí pro učení. Například,  mezinárodní výzkum ukázal, že účinným nástrojem pro podporu lepšího chování ve třídách je hra na dobré chování PAX, což má pozitivní vliv na celou řadu zdravotních problémů. Jedním z nástrojů je hlasová hra PAX, při níž učitelé pomocí symbolů rukou navádějí třídu ke správné úrovni zvuku pro jednotlivé činnosti.

 

Řídit chování

3. Najděte nedostatek: měřte, měřte a ještě jednou měřte!

Bez ohledu na to, o jaký problém se jedná, je prvním krokem vždy měření. Mnohá školní zařízení jsou stará a zvuk se tam rozléhá. To může způsobit kumulaci hlučnosti, protože děti se musí překřikovat, aby se slyšely. Každá škola by měla mít přidělené pracovníky a postupy pro identifikaci prostoru pro zlepšení. Měla by být pravidelně prováděna akustická měření, aby bylo zajištěno, že všechny učebny splňují národní směrnice.

4. Napravte nedostatek: Nedělejte kompromisy v kvalitě!

Společným jmenovatelem učeben s dobrým akustickým prostředím jsou kvalitní akustické podhledy a nástěnné absorbéry. Tyto jednoduché úpravy mají velký vliv na zdraví, pohodu a schopnost učení dětí a učitelů. Vždy dávejte pozor a vybírejte akustické materiály s kvalitou pohltivosti a = 0,9 nebo vyšší – nazývané také třída A. Je třeba zvážit i další prvky kvality, včetně kvality vnitřního vzduchu, požární bezpečnosti a udržitelnosti. Abyste se mohli rozhodovat na základě informací, vybírejte produkty s prohlášením o vlivu na životní prostředí a prohlášením o zdravotní nezávadnosti.

 Začněte znovu: poslouží vám k tomu Universal Design for Learning!

Špatná akustika ve školách narušuje dětem schopnost učení a způsobuje stres. Nejvíce trpí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Patří sem děti se sluchovým postižením, s ADHD, děti s autismem nebo děti, které se neučí ve svém mateřském jazyce. Třídy by měly být koncipovány tak, aby všem žákům poskytovaly stejné příležitosti k úspěchu. Tipem je používat jako vodítko soubor zásad zvaný  Universal Design for Learning UDL je rámec, který předpokládá, že překážky v učení spočívají v řešení prostředí, nikoliv v dítěti. Zajistěte, aby hlučnost v prázdných třídách nebyla vyšší než 30 dB v souladu s doporučeními WHO pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy, které doporučení WHO splňují, jsou dobrými třídami pro všechny školáky.