Áno - môžeme zmeniť hlučné nemocnice

Dnešné nemocnice sú hlučné. Často veľmi hlučné. Už sa asi nikdy nepriblížia k maximálnemu limitu 35 dB stanovenému Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorý by sa považoval za liečivé zvukové prostredie. Toto hlučné prostredie môže nepriaznivo ovplyvňovať pacientov aj personál.

Výzkum

doctor1.jpgRastúci počet technologických zariadení, zvyšujúci sa pohyb  a fluktuácia pacientov a premiestňovanie v rámci nemocnice sú niekoľkými dôvodmi, prečo sa úroveň hluku v nemocniciach zvýšila. Hluku sú obzvlášť vystavení pacienti na urgentných príjmoch, jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), operačných sálach a deti v pôrodniciach.

 

Hlučné prostredie môže mať nepriaznivý vplyv na pacientov aj na personál. Vedecké štúdie naznačujú, že hlasný zvuk zo zariadení, alarmov a hlasov prispieva k zvýšeniu úrovne stresu pacienta a narušeniu liečivého spánku (napr. Hsu, Ryherd, Ackerman, Persson waye, “ Noise Pollution in Hospitals: Impacts and Patients“, J. Clin. Out. Mgmt. 2012, vol. 19.).

 

Ako toto hlučné prostredie ovplyvňuje lekárov a ošetrovateľský personál? Zamestnanci venujú asi 40 percent svojho času komunikácii. S cieľom získať lepší prístup, viditeľnosť a byť v blízkosti svojich pacientov, je zdravotnícky personál často umiestnený v otvorenom prostredí a ošetrovateľské stanice sú umiestnené na križovatkách chodieb, na pohotovosti a na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V tejto oblasti musia byť schopní vnímať a interpretovať zvuky alarmu, viesť dôverné rozhovory, vykonávať poradenskú prácu a v mnohých prípadoch pracovať s komplexnými lekárskymi údajmi. Zlé zvukové prostredie zvyšuje riziko výpadkov v komunikácii, a tak zvyšuje riziko chýb a prispieva k zbytočne vysokej úrovni stresu, ktorý je kladený na zamestnancov.

171719 Atrium in the forest 1200px.jpg

Napodobňovanie prírody

Prirodzené prostredie pre náš sluch je vonkajšie prostredie. Je preto dôležité preniesť vonkajšie zvukové prostredie prírody do nemocnice, do interiéru. V prírode zriedka nájdeme priame, rovnobežné povrchy, ktoré odrážajú zvukové vlny tam a späť a vytvárajú rušivé odrazy. K tomu môžu pomôcť nepravidelné vzory miestností! Je možné, že je chodba postavená s menšími výklenkami, ktoré prerušujú dlhé šírenie zvuku? Možno nie je potrebné, aby miestnosti na oddelení mali tvar obdĺžnika. Recepciu a vchody je možné rozdeliť na menšie samostatné časti pomocou priečok, čím sa vytvorí „miestnosť v miestnosti“. Konvexné recepčné stoly pomôžu rozptýliť (rozšíriť) zvukové vlny tak, že sa skôr rozdelia, než aby sa odrážali tam a späť. Takto bude viac zvukovej energie pohltenej abosorbérmi zvuku na strope a na stenách.

Rovnaký jav nastáva aj pri použití zaoblených rohov a stĺpov. Aby sme zabránili šíreniu zvuku z ošetrovateľskej stanice v miestnosti, môžeme použiť stenové panely pohlcujúce zvuk, ktoré minimalizujú vodorovné odrazy zvuku a znižujú celkovú hladinu hluku v miestnosti. Jedným z nápadov môže byť potlač vhodného motívu na stenové panely, napríklad krásnych obrázkov pokojnej prírody, ktoré pomáhajú vytvárať pokoj a bezpečie.

format_quote

Mojou radou je dobre si premyslieť aké vybavenie použiť, tak aby spĺňali prísne požiadavky.

Viesť dialóg s výrobcami, často si neuvedomujú množstvo signálov, s ktorými sa bude musieť personál pri svojej každodennej práci stretnúť. Mohli by sme namiesto toho zmeniť niektoré alarmy na blikajúce svetlá, alebo po chvíli signál pomaly zosilniť, ale začať potichu. Existuje veľa nápadov a typov pre ďalšie výstražné funkcie, ktoré nepoužívajú zvukové signály, a ich používaním prídeme na ďalšie nápady, ktoré povedú k novým riešeniam.

 

mozek.jpgMozog - vždy v strehu! 

Náš sluch sa nedá vypnúť, funguje stále. Je dôležité oddeliť hlučné činnosti od tichých už v počiatočných fázach plánovania, pri stavbe nemocnici alebo pri rekonštrukcii. So zväčšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja zvuku sa budú hladiny zvuku znižovať. Toto je možné použiť pri základnom plánovaní podlahy a umiestňovaní prístrojov napríklad na každodennú starostlivosť o pacienta, pretože sa zvyšuje vzdialenosť medzi zdrojom zvuku a ušami pacienta. Mal by alarm namiesto toho počuť iba personál?

format_quote

Náš sluch sa nedá vypnúť a mozog spracováva všetky zvukové vlny, aj keď je človek pod vplyvom sedatív alebo keď spí.

Akonáhle začneme na našich pracoviskách premýšľať o hluku, mohli by sme si uvedomiť, že je toho veľa, čo môžeme urobiť inak. Čo tak generovať hluk? Otvorenie sterilného obalu môže generovať hluk až 70 dB! Možno by ste sa tomu mali vyhnúť v blízkosti uší pacienta a radšej urobiť krok ďalej od pacienta, ak je to možné.

Rozhovor medzi lekárom a pacientom sa často vníma ako nepríjemná chvíľa a je jednou z horších spomienok, ktoré si niektorí pacienti prinesú domov, lebo pri rozhovore nemajú „súkromie“. Medzi pacientmi používajte paravány pohlcujúce zvuk, možno so sklenenou časťou v hornej časti, aby personál nestratil očný kontakt s ostatnými pacientmi.

Operačná sála môže byť tiež hlasným miestom, najmä v ortopedickej chirurgii, kde chirurg používa vŕtačky a pílky. Pre tím je zásadné, aby boli počas procedúry schopní počuť jeden druhého, aby bola dobrá zrozumiteľnosť reči a podporné čítanie pier ovplyvňuje skutočnosť, že uši aj ústa sú u niektorých alebo všetkých členov operačného tímu zakryté sterilným rúškom. Operačné sály sú často vyrobené z ľahko umývateľných a tvrdých materiálov na podlahách a stenách. Stropy sú niekedy vyrobené z tvrdých materiálov, ktoré prispievajú k vysokej úrovni hluku a dlhej dobe dozvuku. Tomu všetkému však môžu pomôcť špeciálne absorpčné stropy a absorbéry stien, ktoré spĺňajú hygienické a čistiace požiadavky.

 

Nastavte latku vysoko

  • Dobré akustické správanie je nákazlivé
  • Pokúste sa oddeliť tiché a hlučné činnosti
  • Stanovte požiadavky na hluk pre všetky zariadenia a inventár, ktoré generujú zbytočný hluk - niekedy to môžu byť vozíky na potraviny alebo automaticky otvárane dvere
  • Využite naplno materiály pohlcujúce zvuk.

 

Potrebujeme nemocnice s liečivým zvukovým prostredím ľudí, ktorí vidia, počujú a cítia svoje okolie.

format_quote

Povedomie je kľúčom k zlepšeniu akustiky!

 

Získajte viac vedomostí a motiváciu pre zmeny pozvaním odborníkov na prednášku do Vašej spoločnosti.

 

Článok je voľným prekladom pôvodného textu Marie Quinn,
Concept Developer, Švédsko, ktorý nájdete TU.Preložil Peter Petraško, Concept Developer, Slovensko