BIM – nová revoluce ve stavebnictví

BIM směřuje k zásadní proměně celého sektoru stavebnictví. A týká se všeho a všech. Dokonce i koncoví uživatelé jako správci budov musí sledovat vývoj a seznámit se s tím, co je to vlastně BIM.
„Pro mě BIM něco jako svatý grál projektování a výstavby,“ říká architekt Rafael Calis Sanchez, i když ne všechny oblasti odvětví jsou zcela pozitivní – aspoň prozatím.

Lidé & design Rozhovory s odborníky Zdravotnická zařízení Vzdělávání Kanceláře

BIM, nebo Building Information Model (Informační model budovy) je virtuální stavební a integrovaná metoda pro projektování, výstavbu a údržbu budov. Celý řetězec zapojený do stavebního projektu, od architektů přes zhotovitele a dodavatele až po montéry, si může vyměňovat digitální data a vytvořit digitální popis stavebního projektu. Z něj pak lze pomocí standardní knihovny objektů vizualizovat projekt jako 3D model se všemi podrobnostmi a položkami.

A nemluvíme tu jen o budovách. BIM umožňuje popsat, definovat a vizualizovat silnice, mosty, tunely a kompletní infrastrukturu. Kouzlo spočívá v tom, že na modelu zjistíte, co a kde by se mohlo pokazit – dřív než kopnete lopatou do země. Pokud třeba koliduje nosník s kabelovou lávkou, BIM vás na to upozorní. Tento druh chyby na běžném CAD výkresu odhalíte jen obtížně. Můžete také vypočítat pevnost konstrukce přímo v modelu a případná oprava ovlivní celý řetězec. Jako součást správy aktiv koncového uživatele vám nabízí plnou kontrolu nad všemi použitými položkami a materiály a přímé napojení na objednávkové systémy dodavatele.

Všechny projekty v BIM

Rafael.jpg„BIM je stále třeba koordinovat na národní i mezinárodní úrovni, ale vidím zde ohromný potenciál. Za nic na světě bych se nevrátil do doby 2D, dodává nadšený Rafael Calis Sanchez.

Je jedním z architektů, kteří se specializují na projektování nemocnic v nizozemské firmě Architecten aan de Maas. V roce 2011 dostala firma své první zadání, které vyžadovalo využití BIM. Poté se rozhodli, že budou všechny své budoucí projekty navrhovat v BIM, pokud nebudou jejich klienti výslovně proti.

format_quote

BIM mi umožňuje představit mé myšlenky a nápady. Klient a koncový uživatel mohou vidět, pochopit a dokonce poznat nové prostředí ve virtuální realitě.

Živé projektové relace

BIM od základu změnil způsob Rafaelovy práce. Dříve, v období 2D, jak říká, nakreslil skici a výkresy, poslal je klientovi, dostal je zpět s komentáři a úpravami, znovu je nakreslil, poslal zpět klientovi a dostal zase další komentáře. Takhle to šlo několikrát dokola, než byl projekt schválen. S BIM zve Rafael své klienty na půldenní živé, interaktivní projektové relace.

BIM mi umožňuje představit mé myšlenky a nápady. Klient a koncový uživatel mohou vidět, pochopit a dokonce poznat nové prostředí ve virtuální realitě. A dostávám okamžitou odpověď hned na začátku procesu.“

„My architekti běžně nezacházíme do detailů. S BIM ale kreslíme i koberce. Na stěny umístíme každý prvek. Můžeme dokonce přidat vybavení, jako v jednom aktuálním nemocničním projektu, kde jsou součástí modelu rentgenové přístroje, abychom se ujistili, že jejich použití nic nenaruší.“

99 procent včas a bez překročení rozpočtu

Rafael víceméně žádá stavební firmy, aby začaly používat BIM v celém řetězci.

„Nabízí to fantastické možnosti. Nebudou žádné náklady spojené s chybami a projekty budou z 99 % dokončené v odhadovaném čase a rozpočtu. BIM řeší rozpory mezi jednotlivými profesemi.“

Upozorňuje také na možnosti akustických měření a všech dalších funkcí budovy.

„Byl bych rád, kdyby akustičtí inženýři začali pro své výpočty používat modely BIM. Měli by zpětnou vazbu k tomu, jaké materiály použít. Platí to rovněž pro tepelné a světelné podmínky.“

Společnost navrhující interiéry s modeláři BIM

Jako architekt se Rafael zapojuje na začátku projektu. Další v řetězci je Verwol, společnost navrhující interiéry s jednou pobočkou, která se zaměřuje na systémy zavěšené stropy. Společnost pracuje na víceméně složitých, velkých projektech, zařizuje celé kancelářské interiéry. Společnost Verwol také navrhuje a vyrábí vlastní systém příček a dokonce i nábytek.

„Dnes zaměstnáváme tři modeláře BIM, kteří se zaměřují na náš systém příček, spolu se třemi modeláři BIM v našem oddělení klimatizačních stropů. Chceme, aby naše výroba získala všechny potřebné informace z modelu BIM. Využíváme jej také k prezentaci našich výrobků klientům,“ dodává provozní ředitel Maarten Booij.

Hledání obchodního modelu

Maarten_Booij.pngPokud jde o zavěšené stropy, společnost Verwol stále hledá obchodní model, který vyvažuje náklady a výhody BIM.

„U jednoduchých, nekomplikovaných zavěšených stropů je modelování projektu jednoduše nákladnější.“

Přirovnává zavěšené stropy k tapetám.

„V zásadě jde jen o zakrytí instalací. Samozřejmě plní důležitou akustickou funkci, ale z konstrukčního hlediska je to jako tapeta. Stěna může zasahovat do jiných částí stavby. Ale jen proto, že na ni lepíte tapetu, nemusíte tapetu modelovat.“

Samozřejmě, ne všechny zavěšené stropy jsou jako tapeta. Mohou plnit mnohem složitější funkce než být viditelnou plochou nad našimi hlavami.

V nemocnici, kde je na stropním roštu namontovaných mnoho sprinklerů, musí montér přesně vědět, kam umístit držáky na sprinklery podle modelu BIM. Zkracuje to potřebný čas,“ vysvětluje Maarten Booij.

Všechny informace v jednom modelu

Správcům budov nabízí BIM ohromnou přidanou hodnotu, jakmile se projekt výstavby nebo renovace dokončí a prostory se začnou využívat.

„Před lety jsme museli odevzdat tlustou brožuru se všemi specifikacemi. Dnes vše uvidí v 3D jako digitální model BIM s knihovnou všech použitých položek. Pokud se časem něco pokazí, staří přejít do modelu, kliknou na položku a získají o ní veškeré informace: materiály, rozměry, záruky atd. A pak si mohou objednat novou přímo z modelu. Třeba ve vysoce hygienických prostředích můžete snadno sledovat, kdy uplyne životnost výrobku,“ říká Maarten.

format_quote

BIM od základu mění svět projektování a staveb způsobem, který přináší užitek každému z nás.

Přínosem bude pro všechny strany

Rafael Calis Sanchez nevidí v BIM žádné nevýhody – jen výzvu, jak přesvědčit koncové uživatele a další profese o jeho výhodách.

„Musí si uvědomit, že investice do přípravné fáze bude vyšší. Určitá část pracovní zátěže se transformuje z fyzické do virtuální části projektu. V konečném důsledku to ušetří spoustu peněz.“

Pro Maartena Booije je ale BIM pro některé oblasti jeho podnikání stále výzvou.

„Mít v knihovně BIM všechny naše výrobky je ta výhoda, na kterou čekáme. Potřebujeme řadu knihoven a sestavení knihoven je jedním z časově náročných faktorů,“ zdůrazňuje.

Rafael Calis Sanchez připouští, že jsou ve fázi, kdy všichni kvůli BIM mají více práce.

„Pracujeme více, aniž bychom za to dostali zaplaceno. Ale je to výzva, které se musíme postavit. Z dlouhodobého hlediska se to vyplatí všem zúčastněným stranám.“

Oba se shodují na tom, že CAD se stane historií a jako budoucí standard jej nahradí BIM.

„BIM od základu mění svět projektování a staveb způsobem, který přináší užitek každému z nás,“ říká Rafael a usmívá se: „A děje se to právě teď!“


Text: Lars Wirtén