Woman sticking head out of car

Co očekávat od správného EPD

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) vypracovávají všichni dodavatelé. Ne všechna jsou však stejná. Mnohá se vypracovávají pro výrobkové řady, nikoli pro jednotlivé výrobky. Důvodem může být snaha snížit náklady. Podle našich zkušeností je to i způsob, jak se vyhnout odhalení špatných výsledků udržitelnosti u konkrétních výrobků – zprůměrování pro celou výrobkovou řadu může zastřít výsledky, jež by se těžko vysvětlovaly nebo by se daly označit za „udržitelné“.

Proto se zasazujeme o to, aby se v celém odvětví přešlo na standardizované EPD pro každý výrobek. Dokud se nám nepodaří tohoto standardu dosáhnout, zavázali jsme se podpořit zákazníky, aby význam EPD pochopili. Dát vám možnost oddělit dobré zdroje informací od těch, které dobré nejsou – a chránit tak vaše investice, zákazníky a dobrou pověst.

Zde je několik našich doporučení, co očekávat od dobrého EPD:

  1. Týká se pouze jednoho výrobku.. EPD pro výrobek obsazuje posouzení životního cyklu (LCA) pouze pro konkrétní výrobek. Pokud je LCA vypracováno pro skupinu výrobků, zprůměruje výsledky všech výrobků ze stejné řady – což způsobuje, že některé vypadají lépe, než by měly.
  2. Zahrnuje celý životní cyklus.. Pokud se některá část životního cyklu výrobku neměří, věnujte tomu zvýšenou pozornost. Dokument EPD by měl zahrnovat dopady na životní prostředí od těžby surovin, výroby, dopravy, instalace a konce životnosti – méně informací by mohlo být známkou toho, že výkonnost v některém z těchto ukazatelů je problematická.
  3. Využívá údaje z důvěryhodných zdrojů.. Hledejte deklaraci konkrétních údajů. To vám zaručí, že výsledky hodnocení životního cyklu vycházejí ze skutečných údajů dodavatele, nikoli z méně přesných a odpovědných průměrů v rámci odvětví nebo celosvětově.
  4. Neohrožuje technickou výkonnost.. EPD by mělo používat jako referenční bod takzvanou „funkční jednotku“, jež odpovídá environmentálním výsledkům určité technické vlastnosti. To zaručuje, že můžete srovnávat podobné výrobky a funkce z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.
  5. Tip odborníka... Pokud vám posouzení EPD vyhovuje, můžete se také blíže podívat na kvalitu dat a variabilitu výsledků – tedy dva ještě konkrétnější signály, že Posuzování životního cyklu je chybné nebo zkreslující.


Nakonec je vaše EPD potvrzením výkonnosti v oblasti udržitelnosti, kterou vy a vaši klienti očekáváte a za kterou jste zaplatili. Vyplatí se věnovat trochu více času pochopení jejich účelu a Posuzování jejich kvality. Váš dodavatel by měl být vždy schopen poskytnout řádné, plně vykázané EPD pro každý jednotlivý výrobek: pokud toho schopen není, tak proč?

arrow_forward

Stáhněte si naše EPD

arrow_forward

Zpět na domovskou stránku udržitelnosti