Essex study - Delší diskuze a skupinová práce v učebnách

Studie Essexské rady zkoumala, jaký efekt mají různé varianty akustických řešení ve školních třídách. První z učeben byla bez akustických úprav, druhá měla sádrokartonový strop, třetí měla strop třídy A a čtvrtá měla strop třídy A v kombinaci s nízkofrekvenčními absorbéry a absorbéry na stěnách.

Výzkum / Akustické studie Vzdělávání Učebny pro tradiční výuku

Kvalitnější výuka a učení

Výsledky byly průkazné. S každým vylepšením akustických úprav získali učitelé a studenti tišší a klidnější prostředí. Žáci vytvářeli méně hluku a učitelé nemuseli hovořit příliš hlasitě. Přínosy byly následující:

  • Delší diskuze a skupinová práce v učebnách

  • Efektivnější výuka a méně opakování

  • Nižší stresová zátěž pro učitele


 

Jak je to možné?

Pokud má učebna špatnou akustiku, dochází ke zkreslení řeči v důsledku nízkofrekvenčního hluku na pozadí a k zesílení zvuku při odrazu od reflexních stropů nebo stěn. Zvyšuje se také úroveň hluku, protože studenti a učitelé musejí mluvit nahlas, aby je bylo slyšet. Přesně k tomu došlo v kontrolní místnosti a v místnosti se sádrokartonovým stropem.

Strop pohlcující zvuk snižuje celkovou úroveň hluku ve třídě. Přidáním nízkofrekvenčních absorbérů se sníží hluk na pozadí a zlepší se tak srozumitelnost řeči. Absorbéry na stěnách omezují nežádoucí odrazy a přispívají k ještě vyšší srozumitelnosti řeči.

Obecně platí, že hluk způsobený aktivitou studentů poklesne více než úroveň hlasu učitele. Ve škole Sweyne Park se rozdíl mezi úrovní učitelova hlasu a hlukem na pozadí navýšil o 10 dB. Došlo tak ke ztišení místnosti a žáci navíc mnohem lépe slyšeli učitelův výklad.

Řešení Ecophon

Produkty Ecophon byly využity pro dvě skvěle fungující řešení. Jedná se o celoplošné stropy Ecophon Gedina™Ecophon Master™, nízkofrekvenční absorbér Ecophon Extra Bass a absorbér na stěny Ecophon Akusto™.

Studie

Studie Essexské rady se uskutečnila ve čtyřech učebnách školy Sweyne Park ve městě Rayleigh ve Velké Británii. Tyto čtyři učebny byly podobné, ale z akustického hlediska se lišily. Bylo zaznamenáno 120 vyučovacích hodin, do kterých bylo zapojeno 13 učitelů a více než 400 dětí.

Chcete se dozvědět více?

  • Přečtěte si celou studii Essex v nagličtině,která se zabývá efekty různých variant akustických řešení ve školních třídách.

  • Podívejte se na naše video s balónkem, kde můžete slyšet rozdílné doby dozvuku v učebnách školy Sweyne Park School.

  • Potřebujete pomoci, poradit nebo se pobavit o možnostech akustických řešení pro výukové prostory? Kontaktujte naše odborníky na akustiku, kteří vám mile rádi poradí najít to pravé řešení pro vaše prostory.