5 tipů, jak snížit hluk v nemocnicích

Za posledních 40 let se průměrná hladina hluku v nemocnicích zvýšila o celých 15 decibelů (dB). Dosahuje hladiny 70 decibelů, což výrazně převyšuje doporučený limit pro uzdravující prostředí ve výši 35 dB, který stanovila Světová zdravotnická organizace.

Zaměstnanci stráví přibližně 40 procent pracovní doby různými formami komunikace. Aby byli dostupnější, měli lepší přehled a byli blíž pacientům, pracuje řada zaměstnanců nemocnic v otevřeném prostředí bez přepážek. Jde například o pohotovost, oddělení intenzivní péče nebo stanoviště sester umístěné na křižovatce chodeb nebo v její blízkosti. 

V takovém prostředí se od zaměstnanců očekává, že uslyší a dokáží interpretovat elektronické alarmy, realizují důvěrné rozhovory nebo vizity, a že v něm budou v řadě případů i provádět složité lékařské úkony. Pokud neexistuje optimální akustické prostředí, zvyšuje se riziko selhání komunikace a tím i následných chyb. Současně to má vliv i na zbytečně vysokou úroveň stresu, která si vybírá svou daň na zaměstnancích.

Hlasité zvuky přístrojů, alarmy a hlasy narušují uzdravující spánek pacientů a způsobují jim stres. Na rušivé zvuky jsou zvlášť citliví pacienti na pohotovosti, jednotkách intenzivní péče, operačních sálech nebo novorozenci na neonatologickém oddělení. Uvnitř inkubátorů na neonatologických odděleních byly naměřeny průměrné hladiny hluku až 70 dB. U předčasně narozených dětí existuje zvýšené riziko trvalého poškození sluchového ústrojí.

Jak snížit hladinu hluku v nemocnicích:

 Design pokojů napodobující přírodní prostředí

Náš sluch se vyvíjel tak, abychom nejlépe slyšeli venku, v přirozeném přírodním prostředí. Cílem je proto napodobit uvnitř nemocnic akustické prostředí přírody. V takovém prostředí jen zřídkakdy narazíme na rovné a rovnoběžné plochy, které odráží zvukové vlny do prostoru a zase zpátky, a tím vytváří rušivé vjemy.

Skutečnost je taková, že dlouhé chodby, u kterých se při stavbě používají jenom odrazivé plochy, ponesou zvuk i na větší vzdálenosti, čímž obecně zvýší hladinu hluku. To je jistě námět na zamyšlení. Kdekoli to jenom jde, dávejte přednost nepravidelnému prostorovému uspořádání. Řešením mohou být nepravidelné nebo zaoblené stoly na recepci, které zvukové vlny rozptýlí různým směrem.

K pohlcování hluku ze stanoviště sester nebo chodeb se dají použít omyvatelné akustické stěnové panely pohlcující zvuk, které sníží celkovou hladinu hluku v daném prostoru. Tyto panely mohou také navozovat pocit klidu a bezpečí, protože se dají potisknout vhodnými motivy (například pokojnými obrazy přírody).

 Redukce hluku přístrojů

Trvalým problémem na jednotkách intenzivní péče jsou vysoké hladiny hluku blízko pacientů. Určete všechno, co dělá nadměrný hluk – například vozíky s jídlem, automatické otevírání dveří, telefony, postele, poplašná zařízení nebo pagery. Častým zdrojem různých poplašných zvuků bývá stojan s veškerým vybavením pro infuze.

Přestože je naprosto zásadní, aby bylo i na hluku pozadí možné zaslechnout některé výstrahy, můžete při nákupu zařízení uvést určité požadavky ohledně hladiny hluku. Nemohl by třeba poplašný systém zvyšovat hlasitost zvuku postupně? Dají se také pořídit systémy alarmu, které zvukové signály nepoužívají vůbec.

 Větší vzdálenost mezi pacienty a zdroji hluku

Zkuste zvětšit vzdálenost, která je mezi hlučným vybavením a pacientem. Sluch nemůžeme nikdy vypnout a náš mozek zpracovává zvukové signály neustále. Když roztrhnete balíček se sterilizovaným vybavením, způsobený zvuk může dosáhnout hlasitosti až 70 dB. Snažte se proto vyvarovat takových úkonů u hlavy pacienta. Pokud to jde, odstupte k nohám postele.

 Akustické paravány mezi pacienty

Ke zvukům, které dokážou člověka rozrušit, patří například vyslechnuté rozhovory jiných pacientů, chrápání či nářek pacientů v bolestech. Jde o ty méně příjemné vzpomínky, které si mnozí lidé po hospitalizaci v nemocnici odnášejí. Zde může pomoci, když mezi pacienty umístíte vhodné přenosné akustické paravány absorbující zvuky. Mohou mít navíc zasklenou horní část, aby měli zaměstnanci ostatní pacienty pořád na očích.

 Stropy a stěny splňující hygienické požadavky

Operační sály mohou být hlučné, zvláště během ortopedických zákroků, při nichž chirurg používá vrtačku nebo pilu. Základním předpokladem úspěchu operace je ale srozumitelná komunikace. 

Na operačních sálech jsou často holé a snadno omyvatelné podlahy, zdi a stropy z tvrdých materiálů, které mají svůj podíl na vysoké hladině hluku a dlouhém dozvuku.

Existují ale i akustické stropní podhledy a stěnové absorbéry, které se dají omývat a dezinfikovat a které často splňují veškeré nezbytné hygienické normy.

 Foto: J-P Christianson, Anders Kämpe, Elin Ohlson, Cathy Yeulet, Patrik Leonardsson.