Univerzitní nemocnice Grønnköpingkið – nejekologičtější nemocnice na světě

Severský region se považuje za špičku v oblasti udržitelného zdravotnictví. Skandinávské centrum pro udržitelné zdravotnictví (Nordic Center for Sustainable Healthcare, NCSH) pravidelně dostává dotazy od mezinárodních subjektů, které se chtějí dozvědět více o řešeních a technologiích používaných aktuálně ve skandinávských nemocnicích. Pro zajištění této potřeby shromáždilo NCSH společnosti, které pracují s udržitelnými řešeními, a vytvořilo univerzitní nemocnici Grønnköpingkið.

 

Lidé & design Zdravotnická zařízení

Grønnköpingkið je digitální fiktivní nemocnice, která byla vybudována jako ukázka udržitelných řešení ve zdravotnictví skandinávských zemí. Na internetových stránkách  nemocnice naleznete různá řešení a produkty, pomocí nichž lze zvýšit parametry udržitelnosti nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. V sekci „Architektura a stavebnictví“ naleznete řešení společnosti Ecophon na odhlučněné stropy a nástěnné panely s použitím rodiny Ecophon Hygiene™ tak, aby byly uspokojeny specifické hygienické požadavky, a jsou zde správně zaevidované prvky udržitelnosti.

Grønnköpingkið je místo, kde naleznete inspiraci a informace o možných řešeních, s jejichž pomocí lze zvýšit parametry udržitelnosti nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Udržitelné produkty Ecophon

Stopa výrobku se získává posouzením životního cyklu podle mezinárodních norem. Ke dnešnímu dni máme 19 environmentálních prohlášení o produktu , která jsou ověřená třetími stranami a jsou veřejně dostupná.

Řešení společnosti Ecophon jsou vyvíjena tak, aby byly splněny nejpřísnější požadavky na vnitřní emise do ovzduší. Většina našich výrobků je zapsána do certifikačního programu Indoor Air Comfort. Nejen že potvrzují, že naše výrobky splňují nejpřísnější požadavky na emise, ale pravidelně kontrolují naše závody a ověřují, zda se tatáž norma používá na každou šarži.

Vybíráme suroviny, které zajistí, aby všechny naše výrobky byly v souladu s nařízením REACH Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Naše izolace se vyrábí z minerální vlny s certifikací evropské certifikační komise pro minerální vlnu (EUCEB) pro zajištění maximální kvality a bezpečnosti. A navíc mají ještě naše vybrané výrobky ověření od třetí strany o zdravotním prohlášení o produktu.

Skleněná vlna v naší akustické izolaci se vyrábí z recyklovaného skla, a má tudíž vysoký podíl recyklovaného obsahu, a naše dlaždice jsou zcela recyklovatelné s recyklací SoundCircularity™.

Skleněná vlna v naší akustické izolaci se vyrábí z recyklovaného skla, a má tudíž vysoký podíl recyklovaného obsahu, a naše dlaždice jsou zcela recyklovatelné s recyklací SoundCircularity™ Recycling Service.

Nejekologičtější nemocnici světa navštívíte na adrese: http://worldsgreenesthospital.org/

Více informací o Skandinávském centru pro udržitelné zdravotnictví je k dispozici na adrese: https://nordicshc.org/

Fotografie: LINK Arkitekter