Vylepšená akustika mění Signe život

Vylepšení akustiky ve škole v dánském městě Kjellerup způsobilo zásadní převrat v každodenním životě Signe Nyrup Mogensen, studentky s vadou sluchu.
Education

„Došlo k naprosté proměně života Signe,“ říká její maminka Gitte Nyrup Mogensen a Signe, které se nyní vede lépe a baví ji chodit do školy, s ní naprosto souhlasí.  

 

 

Signe Nyrup Mogensen je 14 let a narodila se s vadou sluchu. Vada byla diagnostikována jako střední úrovně, přičemž největší problémy způsobují zvuky s vyššími tóny. „Bez naslouchátka slyším velmi špatně,“ říká.

Signe používá naslouchátka v obou uších, nicméně to neznamená, že vždy slyší dobře: „V minulosti jsem měla problémy s hlukem ve třídě. Nemohla jsem se soustředit a přistihla jsem se, že občas nezvládnu sledovat, co učitel říká.“

Učitel, který je specialistou na řeč a sluch, pozoroval stejné problémy, o nichž se školou již hovořili Signeiny rodiče. Bylo pro ni obtížné sledovat výuku a neměla normální společenský život mimo třídu. Signe zkrátka nechtěla chodit do školy.

format_quote

Stará konstrukce stropu podporovala zvuky s vysokými a drsnými tóny. K vytvoření hluku stačilo upuštěné pero.

Revoluční opatření

Přijatá opatření způsobila zásadní převrat v jejím životě. Učitel řeči a sluchu se obrátil na ředitelku školy v Thorningu, Lone Stig Andersen, aby s ní podiskutoval, co by mohli pro znevýhodněnou studentku udělat. Obrat ve školství způsobil, že škola nyní poskytuje povinnou školní docházku pro všechny studenty, včetně těch, kteří vyžadují zvláštní péči. Nejstarší část školy pochází z 60. let minulého století.

„Stará konstrukce stropu podporovala zvuky s vysokými a drsnými tóny. K vytvoření hluku stačilo upuštěné pero,“ říká Lone Stig Andersen. „Mám zkušenosti s prací se studenty s vadou sluchu a byla jsem si vědoma špatné akustiky. Když jsem si uvědomila, jak negativně to působí na Signe, opravdu jsem chtěla přijít s nějakým řešením.“

Místní úřad pro školství a odbor pro správu majetku města poskytli plnou podporu, a společně tak iniciovali projekt zaměřený na zlepšení akustiky ve škole v kombinaci s novým asistenčním vybavením pro sluchově postižené. 

Lepší výsledky studentů

Student's in classroom

Stěny a nový strop v hlavní třídě byly opatřeny zvukově-pohltivým materiálem, který pomáhá regulovat hluk a odstranit ozvěny. Později byla stejným materiálem opatřena i sousední třída. 

Do třídy byly navíc dodány mikrofony, které zesilují zvuk zachytávaný Signeinými naslouchátky. Mluvit do mikrofonu se stalo pro všechny přirozené. Byl instalován reproduktorový systém, jenž zesiluje zvukovou stopu, například při promítání filmů. 

Signeina maminka Gitte potvrzuje, že se situace vyvíjí pro její dceru mnohem lépe. Ta zjišťuje, že je mnohem snazší sledovat vyučování a porozumět tomu, co se říká ve třídě. „Signeiny výsledky bývaly podprůměrné, ale nyní jsou nad průměrem. Dokonce dosáhla nejlepších výsledků z testu ve třídě. Teď chodí do školy ráda. Je to neuvěřitelná proměna, kterou jsme mohli sledovat ze dne na den!“

Signe zaznamenává největší zlepšení v hodinách výuky jazyků. „Hodiny angličtiny jsou mnohem lepší. Ale vnímám mnohem více i z dalších předmětů, zejména z takových, kde hodně debatujeme,“ říká.

Lepší porozumění

Další výhodou je, že učitelé ve škole mohou nyní lépe porozumět problémům způsobeným vadou sluchu, stejně jako ostatní studenti. Používání mikrofonů se pro ně stalo novou běžnou záležitostí, ale mají také větší pochopení pro výzvy, kterým čelí jejich kamarádi. 

„Skupinové práce a workshopy jsou pro mne teď lepší, i když nepoužíváme mikrofony. Ostatní se naučili mluvit jeden po druhém, jsou trochu rozvážnější a nemusí zvyšovat hlas,“ říká Signe.

format_quote

Už se necítím unavená a nemám bolesti hlavy, když se vrátím domů ze školy.

Vzájemné porozumění je také přínosem mimo třídu. Dnes se může Signe vídat s kamarády i během přestávek a různých aktivit.„Pro Signe bylo obtížné navazovat přátelství a to mne opravdu mrzelo,“ říká ředitelka Lone Stig Andersen. „Nemohla se účastnit běžných konverzací a raději odcházela ze skupiny. Teď je vidět, že se jí zvýšilo i sebevědomí.“ 

Nová energie

Vzhledem k tomu, že se Signeiny školní dny obrátily k lepšímu, zlepšil se také její volný čas. „Je skvělé necítit se unavená a nemít bolesti hlavy, kdykoliv přijdu ze školy domů,“ říká.

Její rodiče si samozřejmě všimli změn na jejich dceři a shodli se, že pohodovější atmosféra ve škole znamená i více energie po vyučování. Signein tatínek Jesper Nyrup Mogensen říká: „Signe zbývá více energie na domácí úkoly. A taky už ví, jaké domácí úkoly má. V minulosti jsme často museli volat do školy, protože Signe neslyšela pokyny pro domácí úkoly nebo jim nerozuměla.“

Ředitelka Lone Stig Andersen má velkou radost, že její studentka udělala tak obrovský pokrok. „Jsem tak ráda, že se Signe ve škole daří. Ale ještě důležitější je, že si školu užívá a má mnohem lepší společenský život, neboť se více stýká s ostatními studenty. Každý student by měl mít právo na hezké a úplné prožití mládí ve škole.“

Vítězná koncepce

A aby toho nebylo málo, zlepšil se také výkon zbytku třídy, stejně jako výsledky studentů. „Všichni studenti byli testováni před první modernizací, před pár lety. Vliv opatření byl sledován prostřednictvím testů v různých předmětech. Výsledky ukazují, že se výkon celé třídy zlepšil. Kvůli vylepšení akustiky se studenti mohou lépe soustředit. Jako ředitelka z toho mám velkou radost.“

Příští rok bude provedena další modernizace a Lone Stig Andersen nemá pochybnosti o tom, na co by se mělo zaměřit úsilí:

„Měly by být přizpůsobeny další oblasti Signeiným potřebám a mělo by dojít k všeobecnému zlepšení akustiky. Tento projekt nám skutečně otevřel oči. Zjistili jsme, jak je důležitá dobrá akustika. Je to něco, z čeho budou mít prospěch všechny děti ve všech školách.“

Text: Mia Ising

Foto: Joakim Lindhé