Základní škola Kesämäki

Vlna rekonstrukcí finských škol aktuálně prochází skrz celou zemi, která se nyní nezabývá ničím jiným než tím, kam své studenty během tohoto období trvajícího místy až dva roky umístit. Jedním z příkladů je i Základní škola Kesämäki, jenž si pro výuku vybrala prostory nákupního centra Lappeenranta, kam umístila více než 400 svých studentů.

V těchto prostorech pak budou žáci druhého stupně ze školy Kesämäki studovat další dva akademické roky. Tedy do doby, než jejich původní škola projde proměnou. Proč se vedení školy rozhodlo svou výuku přeložit právě sem?

“Původně jsme měli v plánu tři další lokace v různých částech města Lappeenranta. Nákupní centrum nám přišlo jako nejvhodnější prostor, navíc se nejednalo o tolik vytížené prostory,” říká ředitel Základní Školy Kesämäki Petri Huovila.

Základní škola Kesämäki

  • Základní škola Kesämäki je jednou z největších vzdělavacích institucí ve finském městě Lappeenranta. Studuje zde celkem 760 žáků, z nichž 400 je na druhém stupni, který byl přesunut do náhradních prostor.
  • Náhradní prostory pro výuku byly vybudovány během léta 2019. Na ploše o celkové rozloze 5000 m2 vzniklo 25 tříd.
  • Náhradní prostory byly navrženy architekty Marja Inkeröinen of Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy. O realizace se postarala firma Lappeen rakennuttaja Oy.

Prostor o celkové rozloze 500m2 prošel proměnou během letních prázdnin, kdy zde došlo ke stěhování jak nábytku, tak i příslušenství a vybavení všech tříd. Prostor, kde dříve projížděli zákazníci s košíky, jsme rozdělili na jednotlivé třídy, které jsme vytvořili pomocí 2,7 metru vysokých panelů Ecophon Akusto™ Wall. Výsledkem je to, že zde nyní naleznete celkem 25 tříd na dvou podlažích.

“Je to naprostý unikát být svědkem toho, jak vytvořit něco nového v prostorech, které delší dobu nikomu nesloužily. Ze skladu o rozloze 500m2 jsme například vytvořili novou tělocvičnu.”

Vysoké stropy = první velká výzva
Byl podzim a žáci, učitelé a další zaměstnanci školy si postupně museli zvykat na nové prostory. Čím dál více se zde začali potýkat s problémem ve formě hluku, který byl zapříčiněn hlavně tím, že příčky rozdělující jednotlivé třídy nebyly z požárních důvodů instalovány až do výšky stropu. 

“Zvuk se přenášel skrze jednotlivé třídy a znemožňoval studentům se soustředit - hodinu matematiky jste tak mohli slyšet na vedle probíhající hodině Švédštiny, což nebylo úplně ideální. Musela jsem mluvit hodně nahlas, protože jsem chtěla, aby mne moji studenti dobře slyšely. Nakonec to ale samozřejmě  dopadlo tak, že mne slyšeli i žáci okolních tříd - a bludný kruh byl na světě,” říká učitelka Roosa Huopalainen.

Podle švédského Concept Developera Pauli Pallaskorpi to není nic překvapujícího, protože tyto prostory byly navrženy pro úplně jiné než edukativní účely. 

Je to speciální projekt - možná se jedná i o úplně první školu ve Finsku, která kdy vznikla v prostorech nákupního centra. S akustickým designem je tak třeba pracovat velmi opatrně,”říká Pallaskorpi. 

Vedení školy, akustici a designéři se pustili do práce a jako první vyřešili mezeru mezi příčkami a stropem instalací volně zavěšených panelů Ecophon Solo™ Baffle, jenž zaplnily volný prostor a zároveň se postaraly o lepší zvukovou absorpci.

Dalším krokem byla instalace celoplošných stropních podhledů v některých z učeben, díky čemu se zamezilo šíření zvuků mezi jednotlivými prostory.

Volně zavěšené akustické prvky Ecophon Solo™ Baffle zaplnily volný prostor a zároveň se postaraly o lepší zvukovou absorpci.

Dalším krokem byla instalace celoplošných stropních podhledů v učebnách.

“Rozdíl je opravdu znát - místnosti, které předtím měly ke třídám daleko, se nyní můžou pyšnit stejnými podmínkami jako v nové škole,” říká Hupalainen.

Kromě stěnového a stropního řešení se škola rozhodla investovat i do dalších akustických řešení, jako jsou koberce, akustické závěsy a zavěšené zvuk pohlcující akustické panely.“Tento nevšední koncept jsme úspěšně dokončili. Samozřejmě by to nešlo bez investice do akustiky,” říká Pallaskorpi.

Interaktivní výuka a optimální prostředí pro výuku
Díky novým učebním plánům jsou hodiny více interaktivní než v minulých letech, což znamená i to, že je třeba tyto nové metody zohlednit při plánování samotných tříd.“Většina lidí řeší problémy s akustikou, až když se s nimi setká. Tomu však lze předcházet prostřednictvím akustického plánování či spolupráce s odborníky,” dodává Pallaskorpi.

Problémy s akustikou vzešly do povědomí veřejnosti a nyní se stejným tématem zabývají i další školy ve městě Lappeenranta.“Je velmi snadné si myslet, že prostory jako je například kantýna zůstanou navždy těmi hlučnejšími. Takhle to totiž vůbec být nemusí a naše kantýna je tomu zdárným příkladem. Dokonce jsme tady docílili lepšího akustického prostředí pro strávníky než v normálních okolních školách,” říká Huovila.

S výsledky akustických úprav je spokojen i náš Concept Developer Pallaskorpi, který má na projektu významný podíl. “ Město Lappeenranta a ředitelé zdejších škol jsou nyní více otevřeni k diskusím a problematika hluku ve školách je velmi zajímá,” říká Pallaskorpi.

format_quote

Je velmi snadné si myslet, že prostory jako je například kantýna zůstanou navždy těmi hlučnejšími. Takhle to však být nemusí. 

S postupem času se škola přestěhuje zpátky do svých původních prostor. S sebou si navíc odnesou i většinu našich materiálů, které se následně, až příjde čas nainstalují do nových prostor školy.

“Po nákupním centru se nám bude stýskat,” říká Huovila.

 

Text: Eveliina Miettunen