Snížení hluku na oddělení neonatologie

Předčasně narozené děti jsou v nemocnici často vystaveny škodlivě vysokým hladinám hluku. Oddělení neonatologie ve fakultní nemocnici ve městě Umeå na severu Švédska představuje dobrý příklad toho, jak se věci dají dělat jinak.

„Předčasně narozené děti jsou zvláště citlivé na hlasité zvuky, protože jejich mozek stále roste. Přesto ale na odděleních neonatologie vzniká množství hlasitých zvuků, které způsobuje vybavení, poplašné alarmy nebo hlasy dospělých. „Inkubátor navíc vibruje jako buben a zesiluje zvuky přicházející z vnějšího prostředí,“ vysvětluje doktor Johannes Van den Berg, specialista na péči o novorozence.

Oddělení neonatologie jsou často hlučná a veškerý tento hluk vniká přímo do citlivých uší drobných, předčasně narozených dětí. Zapříčiňuje změny v tepové frekvenci a krevním tlaku. Novorozenci mají horší, méně zdravý spánek a zapomínají dýchat, což má vliv na okysličování. To může mít v jejich křehkém zdravotním stavu závažné důsledky, například v podobě krvácení do mozku.

Patrně nejextrémnějším příkladem vystavení hluku je přeprava předčasně narozených dětí leteckou záchranou službou – vrtulníkem nebo letadlem – za účelem poskytnutí naléhavé péče.

Dr Johannes Van den Berg, neonatal nursing specialist

Doktor Johannes Van den Berg je specialista v péči o novorozence v univerzitní nemocnici Umeå v severním Švédsku. 

format_quote

Představte si hluk z vysavače na vzdálenost jednoho metru.

„Jsou vystaveny průměrným hladinám hluku kolem 90 decibelů1-3. Představte si, jaké je to mít metr od ucha vysavač, a to pořád mluvíme jenom o 80 decibelech,“ říká Johannes Van den Berg a na chvilku se odmlčí. „Dospělé osoby, které zajišťují přepravu, mají na uších ochranná sluchátka, uši novorozenců v inkubátorech ale často nechrání vůbec nic.“

Studie4-9 prokázaly, že na odděleních neonatologie jsou průměrné hladiny hluku výrazně vyšší než maximální hodnota 45 decibelů, kterou doporučuje americké sdružení pediatrů (American Academy of Pediatrics). U dětí, které prošly jednotkou intenzivní péče na neonatologii, je riziko trvalého poškození sluchu několikanásobně vyšší než u jiných dětí.

Když v roce 2010 prošla jednotka intenzivní péče neonatologie fakultní nemocnice v Umeå rekonstrukcí, vzali tuto skutečnost v úvahu. Nová jednotka je prostorná, splňuje hygienické předpisy, a co víc, nabízí předčasně narozeným dětem lepší akustické prostředí. 

U předchozí jednotky se na 35 čtverečních metrech obvykle nacházelo tři až pět novorozeňat a s nimi i rodiče, a k tomu si připočtěte ještě vybavení a poplašné systémy. Stejně tak nesmíme zapomínat na to, že se rodiče mezi sebou často bavili přes celou místnost. „Na starém oddělení tvořily strop kovové pláty, které odrážely zvuk, a tím podstatně zvyšovaly už tak vysokou hladinu hluku,“ poznamenává k tomu Johannes Van den Berg.

Umeå’s old neonatal unit

Na původním oddělení neonatologie byly častým zdrojem hluku přístroje a další vybavení.

Umeå’s new neonatal unit

Nové prostředí pro novorozence je tiché a lépe uspořádané.

Na novém oddělení, které má plochu 86 čtverečních metrů, má každý novorozenec a jeho rodina vlastní místo oddělené zástěnami a paravány. Strop tvoří akustický podhled absorbující zvuk. Zařízení, která často generují falešné poplachy, byla odstraněna a ostatní zařízení umístěna tak daleko od dětských uší, jak to jen bylo možné. 

Stejně tak byly situovány maximálně daleko od oddělení i kanceláře pro administrativu a místnosti, kde přespávají rodinní příslušníci. Ambulantní pacienti ani nikdo jiný už nemusí chodit kolem oddělení neonatologie. Na oddělení také přehodnotili své postupy a sloučili oddělení poskytování péče a vyšetření novorozenců, aby tak minimalizovali jejich dopad a umožnili dětem víc odpočívat.

Zjišťujeme, že na našem oddělení došlo k velmi výraznému poklesu hladiny hluku. Následkem toho jsou teď zaměstnanci méně vystaveni stresu,“ prohlašuje Johannes Van den Berg.

 

Podívejte se na přednášku doktora Johanna Van den Berga na téma akustiky v péči o novorozence:

 


Zdroj: 
Dr Johannes Van den Berg 

Text: Fredrik Sieradzki 

Foto: Elin Ohlsson a Johannes Van den Berg