Atrium with staircases covered with stretch fabric

Běžíme s dobou

Název Campus På Sporet je poctou jeho historickým kořenem a zároveň metaforou studentů, kteří hledají cestu do profesního života. Areál se nachází ve staré nákladní železniční čtvrti v centru Aalborgu. Po rozsáhlé rekonstrukci v něm nyní sídlí SOSU Nord a VUC&HF Nordjylland, dvě vzdělávací instituce v sociální a zdravotní oblasti.

Obě budovy jsou propojeny velkými kulatými halami bývalého terminálu. Původní železniční budovy nesplňovaly moderní stavební normy a proto byly po dohodě sebkou přestavěny. Nyní je výstavba optimalizována, přičemž si zachovává historický charakter.

Prostředí vytváří pocit soudržnosti a otevřenosti. Ve středu každé budovy se nacházejí atriové stropy a velké schody. Architekti hledali něco, co by pomohlo vytvořit ze schodiště vizuální centrum. Začalo se hledání řešení, které by splňovalo požadavky akustických specifikací, jakož i požadavky architektů na design. Našli Ecophon Clipso™, napínanou tkaninu s akustickými vlastnostmi, která zlepšila prosvětlení a barevnost konstrukce schodiště.

“Schody působí sochařsky, mají silný a osobitý výraz. To dodává celé budově něco navíc, protože všechna patra a místnosti jsou propojeny s centrem", říká architekt Mogens Husted Kristensen from Friis & Moltke A/S.

I když hlavním cílem použití Clipso bylo zviditelnit geometrii schodiště, součástí plánu bylo i zmírnění zvukových odrazů v tomto vícepodlažním atriu:

“Ve všech stavebních projektech, zejména pokud jde o projekt pro vzdělávací účely, je třeba od začátku počítat s akustickými řešeními. Vzdělávání je komunikace,” říká architekt Mogens Husted Kristensen.

Práce s materiálem, který pohlcují zvuk i na neočekávaných místech, má kromě designového rázu i další výhody. Podle Mogense Husteda Kristensena je často obtížné najít plochy pro tolik zvukových absorbérů, kolik potřebujete. Netradiční myšlení vytváří nové plochy a možnosti.

Minulost a současnost se v areálu spojují a vytvářejí dynamickou atmosféru. I zde najdeme důkaz toho, co se může stát, když se spojí inovativní design a akustická řešení.