Připravujeme půdu pro budoucnost vzdělávání

Škola Parklands College na severním okraji Kapského Města rozšířila svůj kampus pro středoškoláky o nové vzdělávací a inovační centrum. Je navrženo tak, aby vyhovovalo různým progresivním metodám učení s velkým důrazem na interakci a spolupráci. Jedním z klíčových problémů bylo řešení hluku.

Parklands College zahrnuje tři různé areály: blok pro předškolní děti a žáky prvních až třetích ročníků, blok pro žáky čtvrtých až šestých ročníků a blok pro studenty ročníků 7 až 12. Právě v posledně jmenovaném bloku s žáky ve věku 13–18 let by v roce 2019 mohlo být otevřeno nové centrum vzdělávání a inovací. Vznikla zde celá řada různých míst pro výuku:

  • Tři velké „místnosti spolupráce“ pojmou až 150 studentů, lze je však také upravit na dva nebo tři menší výukové prostory.
  • Dvě velké místnosti ve stylu dílen jsou určeny pro aktivity typu robotika a tvůrčí laboratoř pro konstrukci a řemeslné práce.
  • Velký vnitřní oddechový prostor lze využít k neformálnímu setkávání, samostudiu a zahrnuje i AV místnost pro hluboké digitální zážitky.
  • Součástí je také jedenáct všeobecných učeben a řada odpočinkových prostor.
  • Prostory pro výuku byly uspořádány kolem centrálního prostoru – proskleného atria s výškou zhruba dvou běžných podlaží chráněného perforovanou hliníkovou zástěnou, s dvoranami po obou stranách.

„Místnosti pro spolupráci“ lze upravit tak, aby se z nich staly dva nebo tři menší výukové prostory.

Dvě velké místnosti ve stylu dílen jsou určeny pro aktivity typu robotika a tvůrčí laboratoř pro konstrukci a řemeslné práce.

Součástí je také jedenáct všeobecných učeben a řada odpočinkových prostor.

Budova, která stačí na všechno

Projektem nového vzdělávacího a inovačního centra byla pověřena jedna z předních jihoafrických architektonických kanceláří DHK Architects. Existovaly však důležité požadavky. Bylo nezbytné, aby nové centrum zahrnovalo několik místností pro spolupráci, do kterých by se vešly tři nebo čtyři školní třídy najednou, menší místnosti pro brainstorming a další skupinové úkoly, velké učebny pro všeobecné použití, které nespadají pod žádného učitele nebo školní třídu, s flexibilním zasedacím pořádkem, vyhrazený prostor pro robotiku spolu s obecným prostorem pro tvůrce – a aby to vše bylo propojeno, všestranný vnitřní prostor pro trávení volného času.

„Konzultanti láskyplně vtipkovali, že to musí být budova, která to zvládne všechno!“, říká Sarah Patterson, vedoucí společnice a architektka DHK.

V požadavcích se shromáždilo mnoho faktorů, z nichž některé se staly hlavními stimuly pro tvorbu všech prostor, zejména pak prostor pro výuku:

  • denní světlo,
  • větrání,
  • tepelný komfort,
  • propojení s venkovním prostředím,
  • dobrá akustika.

Budoucnost učení

Zásadní pro návrh nové budovy byla možnost uplatnit nové, progresivní výukové techniky. Škola Parklands College spojuje různé věkové kategorie či předměty a je například schopna kombinovat hodiny angličtiny, zeměpisu a matematiky s cílem řešit mezioborové problémy. Učitelé již nejsou jedinými nositeli a šiřiteli znalostí – žák má na dosah ruky přístup k nejrůznějším informacím. Jak mohou být učitelé za těchto okolností zprostředkovateli znalostí?

„Parklands College se zaměřuje méně na to, aby se děti pouze učily, ale více na to, čemu říkají ‚globální kompetence‘, aby se jejich mysl rozvíjela. Zaměřuje se na to, aby se z dětí stali tvůrčí činitelé, cílevědomí spolupracovníci, kriticky myslící lidé, efektivní komunikátoři a zodpovědní občané.“

Zavěšené panely s plovoucím vzhledem

Prostorové nástroje, které se v těchto myšlenkách kombinovaného a kolaborativního učení projevují, představují poměrně velké prostory, kde může být regulace zvuku náročná. Tradiční řešení s podhledy však bylo v rozporu s tepelnými požadavky. Plocha betonové střechy musela být nezakrytá, aby beton v létě absorboval teplo a v zimě ho udržoval.

„Nemůžete se však efektivně učit, aniž byste dobře slyšeli. Potřebovali jsme řešení, které by zajistilo akustickou regulaci a zároveň umožnilo, aby betonová plocha zůstala z 50 % nezakrytá. Řešení jsme našli v podobě zavěšených plovoucích panelů Solo od společnosti Ecophon pro výukové prostory v podobě mřížového systému a přepážek ve větších, otevřených prostorech,“ vysvětluje Sarah Patterson.

Akustické panely s integrovanými obrazovkami

Strop však veškerý zvuk nepohltí. Důležitou roli hrají obvykle i stěny. Vzhledem k návaznosti odpočinkových prostor na prostory pro spolupráci však Sarah chtěla co největší průhlednost.

„Učitel musí mít přehled o všech skupinách, ale také o žácích, kteří jsou dosud v místnosti. K tomu bylo nutné velké množství prosklených ploch. S tím souvisí i velké množství ozvěn a dozvuků. Vytvořili jsme akustické panely, na kterých jsou umístěny všechny televizní přijímače a obrazovky. Ty byly umístěny na klíčových místech po celé místnosti.“

"Televizní obrazovky byly zasazeny do akustických stěnových panelů a umístěny na klíčových místech po celé místnosti.“

Takto integrované stěnové panely a plovoucí stropní panely spolupracují a umožňují betonu pracovat s tepelnými podmínkami a zároveň využívat vizuální propojení a dostatek přirozeného světla.

„Zpětná vazba, kterou jsme obdrželi, se zdá být pozitivní. Schopnost učitele provádět kolaborativní výuku je efektivní, protože je slyšet z kteréhokoli místa v místnosti, aniž by musel zvyšovat hlas.“

Byla provedena akustická měření, která tuto zpětnou vazbu rovněž potvrzují.

format_quote

Akustické řešení umožňuje studentům cítit se při výuce v klidu a v bezpečí, a to i přes blízkost ostatních tříd, přilehlý pohyb a přírodní prostředí. Okolní prostředí vnímáte, ale nepůsobí na vás rušivě a nebrání vám v soustředění.

Lepší zvukové prostředí díky nové technologii

Akustika je důležitá pro každou budovu, zejména však pro budovu, která musí plnit více funkcí, zdůrazňuje Sarah.

„Akustické řešení umožňuje studentům cítit se při výuce v klidu a v bezpečí, a to i přes blízkost ostatních tříd, přilehlý pohyb a přírodní prostředí. Okolní prostředí vnímáte, ale nepůsobí na vás rušivě a nebrání vám v soustředění.“

Nové technologie a digitalizace mohou také přispět k vytváření lepšího zvukového prostředí, myslí si Sarah. Škola Parklands College využívá ve výuce jako integrovaných nástrojů mnoho nových technologií, obrazovek, zařízení, počítačů a robotiky.

„Umožňuje žákům a učitelům komunikovat různými způsoby a na větší vzdálenost, aniž by se museli namáhat se zvyšováním hlasu. Všichni se nemusí tísnit na jednom místě v místnosti, ale mohou se rozptýlit, a přesto jim je rozumět a lze je slyšet.“

Prostor, kde je hluk vhodný

Při vstupu do budovy vstoupíte přímo do jejího jádra – impozantního atria z oceli a skla s vysokými stropy. Světlo proudí dovnitř přes perforovanou hliníkovou venkovní zástěnu, která funguje jako ochrana proti slunci. První, co vás napadne, je (kromě elegance a dostatku světla a vzduchu), že to musí být docela hlučné místo.

Škola tento vchod nazývá ‘Grand Central’.

Právě tady se odehrávají příchody, odchody a jednání lidí, je to místo, kde se lidé scházejí.

„Ve škole se tomu říká ‚hlavní nádraží‘, protože právě tady se odehrávají příchody, odchody a jednání lidí, je to místo, kde se lidé scházejí. Hluk v tomto prostoru není považován za problém. Některým dětem to prakticky vyhovuje a je to místo, kde mohou splynout s okolím a být součástí dění. Je docela příjemné přejít z ‚hlavního nádraží‘ do klidnějších prostor. Cítíte okamžitě změnu,“ zdůrazňuje Sarah.

Budova, která stačí na všechno. Škola Parklands College má skutečně to, co chtěla.

 

Text: Lars Wirtén